Joustavaa testaus- ja mittauspalvelua kaikkiin infra-alan tarpeisiin

Tutkimuskeskus Terran geolaboratorio GEOLA tarjoaa toimialueemme kokonaisvaltaisinta laboratorio- ja mittauspalvelua Suomessa. Teemme testauksia maa- ja kiviaineksista, asfaltista, tiilistä tai sivutuotteista. Myös ympäristökelpoisuuden ja kiviainesten vaatimustenmukaisuuden osoittamisen menetelmät kuuluvat palveluvalikoimaamme. Geoteknisten perusmääritysten lisäksi testivalikoimaamme kuuluvat automatisoitu ödometrikoe sekä automatisoitu tavanomainen, jännityspolkuohjattu ja syklinen kolmiaksiaalikoe.
Geolaboratorio (GEOLA) on Inspecta Sertifiointi Oy:n säännöllisesti arvioima PANK-hyväksytty testausorganisaatio.

Palvelutoiminta ja tutkimushankkeet

Tutkimuksen tarkastelumittakaava vaihtelee maa-ainesten hienoainesanalytiikasta ja kiviainesmateriaalien mikroskooppitutkimuksista koko väyläverkon tasolla sovellettavien rakenteiden kunnon inventointimenetelmien hyödyntämiseen – ja kaikkeen siltä väliltä. Tavanomaisten geoteknisten laboratoriotutkimuslaitteistojen lisäksi käytössä on:
automatisoitu ödometrilaitteisto
automaattisella jännityspolkuohjauksella varustettu kolmiaksiaalilaitteisto
DSS-laitteisto (direct simple shear)
syklinen kolmiaksiaalilaitteisto näytehalkaisijoille 200 ja 300 mm
syklinen kuormituslaitteisto esim. kalliomurskeiden hienontumisen testaukseen
yhdistetty resonant column- ja bender element-laitteisto
väylärakenteiden täysimittakaavaisten syklisten kuormituskokeet koekuopassa
routanousukoelaitteisto

Maarakenteissa käytettävien maa- ja kiviainesten ominaisuuksien ja käyttökelpoisuuden selvittämiseksi laboratoriossamme voidaan määrittää tuotestandardien mukaiset ominaisuudet esimerkiksi kiviaineksen CE-merkintää varten. Lisäksi maa- ja kiviaineksen mineralogian ja erityisesti hienoaineksen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien määrittämiseen käytössämme on muun muassa röntgendiffraktiolaitteista ja ominaispinta-alan mittauslaitteisto sekä valikoituja kemialliseen analyysin menetelmiä.

Yhteyshenkilöt:

Geotekniset laboratoriomääritykset DI Projektipäällikkö Nuutti Vuorimies puh.+358407203050 nuutti.vuorimies@tuni.fi

Maa- ja kiviainesten tutkimusmenetelmät DI Projektipäällikkö Kari Pylkkänen puh. +358405216454 kari.pylkkanen@tuni.fi