Keskeiset teemat ja tieteenalat

Transform-tutkimusalustan keskeisimmiksi teemoiksi on asetettu monimuotoisuuden ja monitieteellisyyden hahmottaminen, tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioiminen, hallinnon strateginen arviointi sekä vaikuttavuusperustaisen tiedon jalkauttaminen käytäntöön.

Keskeiset tieteenalat:

(alleviivatut toimivat myös johtoryhmän jäseninä)

MAB: Samuli Pekkola, Kaisa Kotakorpi, Nina Helander, Hannu Saarijärvi, Virpi Sillanpää

SOC: Anssi Auvinen, Liina-Kaisa Tynkkynen, Johanna Ruusuvuori, Katja Kuusisto, Simo Aho, Jaakko Nevalainen, Anneli Kylliäinen, Anna Kork, Aija Logren, Lauri Kokkinen, Pasi-Heikki Rannisto, Martti Tuomisto, Lasse Rautniemi

MET: Mark van Gils, Riitta Sauni, Esa Jämsen