KYLSE

Kaupin yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus, Kylse

<iframe width=”800″ height=”450″ src=”https://www.powtoon.com/embed/fSry8VM2aWO/” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

 

Tästä linkistä pääset 15.9.2022 järjestetyn Kylse-seminaarin sivulle. Sivulta voit ladata käsittelyssä ollaan esityksen sekä tilaisuuden esitysmateriaalit.

Kylse tarjoaa toimintaympäristön konkreettiselle asiakkaiden elämäntilanteisiin pohjautuvalle tutkimus- ja kehittämistyölle. Sen fokuksina ovat peruspalvelut, monitieteisyys ja henkilöstön kehityspanos jatkuvan oppimisen periaattein. Kylse on osa tulevan hyvinvointialueen TKIO-kokonaisuutta ja innovaatiotoimintaa. Samalla se on aito SOTE-keskus, joka tarjoaa laajat hyvinvointipalvelut arviolta 60 000 asukkaalle Tampereen itäisellä keskusta-alueella. Lisäksi Kylse tukee, yliopistosairaaloiden tapaan, paitsi Pirkanmaan, myös laajemman yhteistoiminta-alueen ja koko maan kattavaa kehitystyötä sekä alueen sote-ekosysteemin yhteistyötä.

Kylse on Kaupin alueelle rakennettava palveluyksikkö, jossa tarjoaa sosiaalihuollon, terveydenhuollon, fysioterapian, suun terveydenhuollon peruspalveluja sekä äitiys- ja lastenneuvolapalveluja. Kylsen tehtäviin kuuluu kehittäminen, koordinointi ja moniammatillisuuden vaaliminen. Se on myös perhekeskus ja etähoidon kehittämisen yksikkö, jossa yhteisöllisyys, terveysliikunta, parantuvat hoito- ja palveluketjut ovat työn ja kehittämisen osana. Kylse on osa Tulevaisuuden SOTE-keskus –ohjelmaa Pirkanmaalla.

Kylsen kehittämistyö tapahtuu Tampereen kaupungin ja Tampereen korkeakouluyhteisön yhteistyössä. Tavoitteena on olla kansallinen edelläkävijä perustason sote-palvelujen tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetustoiminnassa. Tällöin sillä on yliopistosairaalan roolia vastaava tehtävä perustason palveluissa. Lisäksi se on toimija, joka rakentaa integraatiota perus- ja erityistason välillä, esimerkiksi pilotoimalla etäkonsultaatioiden toteutusta.

Yliopistollisuus syntyy tutkimuksesta ja siihen perustuvasta opetuksesta, joka vastaa kehittämisen tarpeisiin. Kylse on mukana ja etsii uusia tutkimusalustoja, joihin sen laaja oma sekä hyvinvointialueen asiakaskunta voi tarjota kiinnostavia tutkimusaiheita monitieteiselle lähestymistavalle. Kumppanina ovat korkeakouluyhteisö ja niiden tutkimusalustat kuten Towards Effective and Equitable Welfare Services (TRANSFORM) ja Sustainable Welfare Systems (SWS).