TYÖTERVEYSHUOLTO-ryhmän yhteiskunnallinen vaikuttavuus kohdentuu erityisesti suomalaisen työikäisen väestön työkyvyn tukemiseen monilla eri areenoilla. Työterveyshuolto-ryhmä tekee laaja-alaista yhteistyötä ja kouluttaa lääkäreitä sekä peruskoulutuksen että erikoislääkärikoulutuksen yhteydessä.

TYÖTERVEYSHUOLTO-ryhmän tutkimustoiminta on työlääketieteellistä ja terveydenhuollon, erityisesti työterveyshuollon, toimintaa kehittävää. Tutkimukset kohdistuvat työn eri tekijöiden ja terveyden välisiin suhteisiin, työhön liittyviin sairauksiin ja työkykyyn sekä sen tukeen. Tutkimme työterveystoiminnan vaikuttavuutta ja terveydenhuollon yhteistyötä työkyvyttömyyden ehkäisyssä. Olemme hankkeissa tutkimusyhteistyössä työterveyshuollon palvelutuottajien, yliopistosairaalan ja eri tutkimuslaitosten, erityisesti Työterveyslaitoksen kanssa.

TYÖTERVEYSHUOLTO-ryhmä on vastuussa Tampereen yliopiston ERVA-alueen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta.  Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta toteutetaan Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteistyönä. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus. Tuotamme verkkokursseja ja koulutamme aktiivisesti  (Työterveyshuollon erikoislaakarikoulutus/)

TYÖTERVEYSHUOLTO-ryhmä kouluttaa valmistuvia lääkäreitä ymmärtämään suomalaisten työntekijöiden työkyvyn tuen ja työkyvyttömyyden ehkäisyn merkitystä sekä keinoja jokaisen lääkärin työssä. Missä tahansa työssä valmistumisen jälkeen lääkärit voivat tukea työssä pysymistä, työhön paluuta ja työllistymistä, kunhan yhteistyöverkostoja osataan hyödyntää.

 

Riitta Sauni, työterveyshuollon ja työlääketieteen professori

Jukka Uitti, työterveyshuollon ja työlääketieteen professori (emeritus)

Virpi Liukkonen TTH-erikoislääkärikoulutuksen yhteyshenkilö, kliininen opettaja

Tiia Reho TTH-perusopetuksen yhteyshenkilö, yliopisto-opettaja

Heli Parviainen, yliopisto-opettaja (verkkopedagogi) 20%

kliiniset opettajat, 20% (verkkokurssit):

Teija Mertimo

Tarja Salminen

 

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@tuni.fi