Yhteiskuntatieteet Porissa

Tampereen yliopistolla on Porin yliopistokeskuksessa toimiva yhteiskuntatieteellinen opetus- ja tutkimusyksikkö, joka on osa yhteiskuntatieteiden tiedekuntaa. Yksikkömme on monitieteinen, kokoava ja ajanmukainen foorumi tutkimukselle, keskustelulle ja kehittämiselle.

Fokuksessa hyvinvointi

Keskitymme tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnassamme yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia koskeviin kysymyksiin tuoreesti ja monipuolisesti. Analysoimme yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta erityisesti sosiaalipoliittisista, sosiologisista ja sosiaalityön näkökulmista.