Tutkimus- ja kehittämishankkeet

TUTKIMUSHANKKEET

Kun syöpä ei häviä: Etnografinen tutkimus kroonisesta rintasyövästä elettynä ja institutionaalisena

Kesto:2023-2025
Rahoittaja: Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto (ajalla 2023-2024)
Lisätietoja: Post doc-tutkija Suvi Holmberg (suvi.holmberg@tuni.fi)

Solidariteetit käytäntöön – Nuorten arkiyhteisöt tunnustuksen lähteenä ja ehkäisevän sosiaalityön areenana

Kesto: 2022-2026
Lisätietoja: Professori Riikka Korkiamäki (riikka.korkiamaki@tuni.fi)

Hyvinvointi ääreistyvässä kaupungissa

Kesto: 2022-2023
Lisätietoja: Tutkijatohtori Jaanika Kingumets (jaanika.kingumets@tuni.fi)

Hyvää jälkeä – Jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä

Kesto: 2021-2023
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Lisätietoja: Professori Riikka Korkiamäki (riikka.korkiamaki@tuni.fi)

Nuorten joukkokokoontumiset yhteisöllisyyden ja paikalliskulttuurin ilmentymänä (MIITTI)

Kesto: 2021-2022
Rahoittaja: Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan Rahasto
Lisätietoja: Professori Riikka Korkiamäki (riikka.korkiamaki@tuni.fi)
Hankkeen tietosuojailmoituksen voit katsoa tästä

Reitit koulusta työmarkkinakiinnittymiseen – valtateitä ja umpikujia

Lisätietoja: Professori Antti Saloniemi (antti.saloniemi@tuni.fi)

Digitalisaatio käännöstyössä

Lisätietoja: Professori Antti Saloniemi (antti.saloniemi@tuni.fi)
Hankkeen tietosuojailmoituksen voit katsoa tästä

Neuvotteluja solidariteetista ja kontrollista koronakriisin aikana

Kesto: 2020-2021
Lisätietoja: Apulaisprofessori Riikka Korkiamäki (riikka.korkiamaki@tuni.fi)

Osallistava suunnittelu ja kehittäminen yhteistyön ja mittaamisen näkökulmasta

Kesto: 2020
Lisätietoja: Apulaisprofessori Riikka Korkiamäki (riikka.korkiamaki@tuni.fi)

Korona nuorten sukupolvikokemuksena?

Kesto: 2020-2021
Lisätietoja: Dosentti, yliopistonlehtori Eriikka Oinonen (eriikka.oinonen@tuni.fi)
Hankkeen tietosuojailmoituksen voit katsoa tästä.
21.5.2020 päivitetty tietosuojailmoitus aukeaa tästä
7.2.2021 päivitetty tietosuojailmoitus aukeaa tästä

Perheet ja korona-arki – uudelleen asemoitunut työ, koulu ja sosiaalinen ympäristö ongelmien lähteenä ja ratkaisujen resurssina

Kesto: 2020 – 2022
Lisätietoja: professori Antti Saloniemi (antti.saloniemi@tuni.fi)
Hankkeen tietosuojailmoituksen voit katsoa tästä.

Pysykää kotona -kehoituksen merkitys kahdessa kodissa asuvien lasten perheissä

Tutkimushankkeen johtaja: Professori Hannele Forsberg
Lisätietoja: Yliopistonlehtori Leena Autonen-Vaaraniemi (leena.autonen-vaaraniemi@tuni.fi)

Ystävyys potentiaalina? Nuorten inklusiiviset ystävyyskäytännöt syrjäytymisriskin ehkäisemisen näkökulmasta

Kesto: 2016–2018
Rahoittaja: Suomen Akatemia (SA285592)
Lisätietoja: Tutkijatohtori Riikka Korkiamäki (riikka.korkiamaki@tuni.fi)

Risteyksessä: siirtymä yliopistosta työelämään

Lisätietoja: Dosentti, yliopistonlehtori Eriikka Oinonen (eriikka.oinonen@tuni.fi)

The International Network for Comparative Analysis of Social Inequalities – INCASI

Kesto: 2016–2019
Rahoittaja: Euroopan komissio/ H2020-MSCA-RISE (2.4 milj. €)
Lisätietoja: Dosentti, Yliopistonlehtori Eriikka Oinonen (PI) (eriikka.oinonen@tuni.fi)

Tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksena ja hoidon tukien järjestelmässä (CHILDCARE)

Kesto: 2015-2021
Rahoittaja: STN
Lisätietoja: Professori Katja Repo (katja.repo@tuni.fi)

Mutkikkaat polut vai suorat raiteet? Liikkuvuus ja sen seuraukset talouskriisin koettelemilla työmarkkinoilla

Kesto: 2016-2018
Rahoittaja: Työsuojelurahasto
Lisätietoja: Professori Antti Saloniemi (antti.saloniemi@tuni.fi)

Hyvinvointipolitiikan kuviot – Poliittinen hallinta digitaalisella ajalla

Lisätietoja: Tutkijatohtori Leena Tervonen-Gonçalves (leena.tervonen-goncalves@tuni.fi)

Lapsen emotionaalisen tilan tunnistaminen – informantteina vanhemmat ja luokanopettaja

Lisätietoja: Yliopisto-opettaja Erna Törmälehto (erna.tormalehto@tuni.fi)

Osallistuminen ja kestävä hyvinvointi syrjäisellä maaseudulla

Lisätietoja: Väitöskirjatutkija Ronja Kuokkanen

Teknologia ja muuttuva asiantuntijuus

Lisätietoja: Väitöskirjatutkija Jenni Huhtasalo

Kulttuurisuunnittelu ja yhteiskehittäminen mukaan kuulumisen ja deliberatiivisen aktiivikansalaisuuden edistäjinä tutkimusyhteistyöhanke

Kesto: 1.1.2016 – 31.12.2018
Lisätietoja: Projektitutkija Tellu Rosenqvist (tellu.rosenqvist@tuni.fi)

Yhteisöt, hyvinvointityö ja diakoniatyö Suomessa

Lisätietoja: Professori Irene Roivainen

Arjessa eletty teknologia

Lisätietoja: Väitöskirjatutkija Eveliina Kaukkila

KEHITTÄMISHANKKEET

IKI – Ikääntymisestä innovaatioiksi

Kesto: 2023-2025
Lisätietoja: Projektipäällikkö Eveliina Kaukkila (eveliina.kaukkila@tuni.fi)

KAMPUS-SOTE -kampusperustaista osaamisen kehittämistä sote-palveluissa

Kesto 1.8.2018 – 31.7.2020
Rahoittaja: EAKR, Satakunnan sairaanhoitopiiri
Lisätietoja: Projektiasiantuntija Elina Patana (elina.patana@tuni.fi)

ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR)

Kesto: 1.10.2018 – 30.4.2020
Rahoittaja: ESR
Lisätietoja: projektipäällikkö Eveliina Kaukkila (eveliina.kaukkila@tuni.fi)
projektikoordinaattori Vilma Wiro (vilma.wiro@tuni.fi)
projektisihteeri Nina Vanhatalo (nina.vanhatalo@tuni.fi)