Ihmiset

Yhteystiedot

Leena Autonen-Vaaraniemi

yliopistonlehtori, sosiaalityö
 • leena.autonen-vaaraniemi@tuni.fi
 • +358503186066
 • Tampere University
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 • Sopimuksen mukaan

More information

Tuija Eronen

yliopistonlehtori, (sosiaalityö)
 • tuija.eronen@tuni.fi
 • +358503186202
 • Tampere University
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 • Vastaanotto sopimuksen mukaan.

More information

Eveliina Kaukkila

projektipäällikkö
 • eveliina.kaukkila@tuni.fi
 • +358503182136
 • Tampere University
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Riikka Korkiamäki

apulaisprofessori, sosiaalityö, tenure track
 • riikka.korkiamaki@tuni.fi
 • +358504336299
 • Tampere University
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
More information

Päivi Kuisma

koordinaattori
 • paivi.kuisma@tuni.fi
 • +358504302013
 • Tampere University
 • Talous- ja tilapalvelut

Eriikka Oinonen

yliopistonlehtori, sosiaalitieteet

Olen sosiologian yliopistonlehtori. Pokkileikkaavina teemoina tutkimuksessani kulkevat elämänkulku ja siirtymät, hyvinvointi sekä arkielämä. C. Wright Millsin hengessä olen kiinnostunut yksityisten 'ongelmien' (private troubles) ja julkisten kysymysten (public issues) suhteista. Menetlmällisesti olen perehtynyt laadulliseen vertailevaan tutkimukseen ja pohtinut vertailun tapoja, tavoitteita ja vaikutuksia. Lisäksi olen kiinnostunut luovien, visuaalisten ja taideperustaisten menetelmien soveltamisesta yhteiskuntatutkimuksessa ja yhteiskuntatieteiden opetuksessa. 

More information

Elina Patana

projektiasiantuntija
 • elina.patana@tuni.fi
 • +358503187786
 • Tampere University
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Katja Repo

yliopistonlehtori, (sosiaalipolitiikka)
 • katja.repo@tuni.fi
 • +358503186199
 • Tampere University
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
More information

Leena Tervonen-Goncalves

tutkijatohtori
 • leena.tervonen-goncalves@tuni.fi
 • +358503187492
 • Tampere University
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Erna Törmälehto

yliopisto-opettaja
 • erna.tormalehto@tuni.fi
 • +358504302011
 • Tampere University
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 • Sopimuksen mukaan

More information

Vilma Wiro

projektikoordinaattori
 • vilma.wiro@tuni.fi
 • +358503182140
 • Tampere University
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sirpa Ruuska

hallintosihteeri
 • sirpa.ruuska@tuni.fi
 • +358504302012
 • Tampere University
 • Koulutus ja oppiminen
More information