Suomeksi

Äitiyspakkauksia tutkiva ryhmämme paneutuu erilaisiin äitiyspakkaushankkeisiin eri puolilla maapalloa. Aloitimme kartoittamalla äitiyspakkaushankkeet jokaisesta maapallon maasta. Löysimme lähes sata hanketta 60 maasta. Hyvin erilaisista ja innovatiivisista äitiyspakkaushankkeista koostuva tietokantamme toimii alustana kansainväliselle yhteistyölle ja jatkotutkimusprojekteille. Tavoitteenamme on tuottaa tietoa, jonka avulla äitien ja lasten hyvinvointia edistetään globaalisti.

Olemme määritelleet äitiyspakkauksen seuraavasti: Äitiyspakkaus on odottavalle äidille (tai lapsen muille huoltajille) annettavaa materiaalista tukea, jolla tuetaan lapsen ja perheen hyvinvointia. Se on yleensä konkreettinen pakkaus, joka sisältää vastasyntyneen lapsen ja äidin hoitoon tarvittavia tarvikkeita.

Suomessa kaikki odottavat äidit ovat saaneet äitiyspakkauksen (tai vaihtoehtoisesti rahallisen äitiysavustuksen) jo 80 vuoden ajan. Kattavaa neuvolatoimintaa ja äitiyspakkausta, joka kannusti äitejä neuvolaan erityisesti neuvolatoiminnan alkuvuosina, pidetään eräinä tekijöinä siihen, että lapsi- ja äitiyskuolleisuus on Suomessa erittäin harvinaista.

Monipuolisten lähteiden kuten kirjallisuuden, internetin ja Suomen suurlähetystöjen kontaktien kautta kartoitimme erilaiset äitiyspakkaushankkeet koko maapallon kattavasti. Löydetyistä noin sadasta hankkeesta valitsimme osan tarkempaan tarkasteluun ja haastattelimme niiden vastuuhenkilöitä. Analysoimme, miten äitiyspakkauskonseptia on sovellettu ja muunneltu erilaisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin. Kiteytämme tietoa äitiyspakkaushankkeiden parhaista käytännöistä ja vältettävissä olevista epäonnistumisista.

Tavoitteenamme on kirkastaa ymmärrystä siitä, miten äitiyspakkaushankkeilla voidaan edistää äitien ja lasten hyvinvointia eri puolilla maapalloa. Tällä hetkellä työstämme tutkimustuloksistamme raporttia ja tutkimusartikkeleita.