Tutkimushankkeet:

– Sydänkirurgian vaikuttavuus (yhteistyössä TAYS Sydänsairaalan kanssa)
– Iskemia-reperfuusiovaurio, tulehdus ja sydämensuojaus (yhteistyössä mm. kardiologian oppialan ja professori Eeva Moilasen ja immunofarmakologian tutkimusryhmän kanssa)
– Keuhko- ja sydänleikkausten jälkeisen hengitystoiminnan ja fysioterapian vaikutusten tutkimus yhteistyössä useiden tekniikan alan asiantuntijoiden kanssa
– Rintalastan paranemisen tutkimus (yhteistyössä useiden tekniikan alan asiantuntijoiden ja TAYS Kuvantamiskeskusliikelaitoksen kanssa)
– Aorttaläpän sairaudet (yhteistyössä oikeuslääketieteen professori emer. Pekka Karhusen tutkimusryhmän ja kliinisen kemian prof. Terho Lehtimäen tutkimusryhmien kanssa)
– Sydän- ja verenkiertoelinsairauksien yhteys alaraajojen laskimosairauksiin yhteistyössä epidemiologian oppialan (Terveystieteet/Yhteiskuntatieteiden tiedekunta) kanssa