Tietoa sivustosta

Tämä sivusto on tuotettu osana Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen datajournalismiin liittyvää tutkimushanketta ”Datajournalismin mahdollisuudet mobiilistuvassa mediaympäristössä” vuonna 2018. Videot on tuottanut Jyväskylän yliopiston projektitutkija Pasi Ikonen.

Videot ja sivusto on tarkoitettu kaikille datajournalimista kiinnostuneille.