Program

1 Demokratia muuttuvassa maailmassa/Democracy in the changing world

9 March at 5 pm – to 7 pm Väinö Linna auditorium, Tampere University (suomeksi, in Finnish)

 • Sami Suodenjoki: Kuntademokratian kivulias läpimurto Suomessa 1860-luvulta toiseen maailmansotaan
 • Lauri Lahikainen: Demokratia ja hätätila

Puheenjohtaja/Chair: Anni Jäntti

2 Legitimiteetti, valta ja vuorovaikutus/Legitimacy, power and interaction

16 March at 5 pm – to 7 pm Väinö Linna auditorium, Tampere University (suomeksi, in Finnish)

 • Kaisa Herne: Puntaroiva demokratia
 • Pekka Isotalus: Poliitikkojen viestintä sosiaalisessa mediassa

Puheenjohtaja/Chair: Hanna Björkstedt

3 Instituutiot ja talous – erilaisia näkökulmia demokratian kehitykseen/Institutions and economy

23 March at 5 pm – to 7 pm Väinö Linna auditorium, Tampere University (suomeksi ja englanniksi, in Finnish and in English)

 • Mikko Lahtinen: Pahasta hyvään demokratiaan – Demokratia kapitalististen yhteiskuntien historian osatekijänä
 • Mikko Poutanen: The university and democracy (EN)
 • Jussi Valta & Tuomas Vanhanen: Role of different institutional logics in energy community creation: case Hiedanranta (EN)

Puheenjohtaja/Chair: Kaisa Kurkela

4 Osallistuva demokratia kunnissa/Participatory democracy and local government

30 March at 5 pm – to 7 pm Väinö Linna auditorium, Tampere University (suomeksi, Finnish)

 • Anni Jäntti: Osallistuva kuntademokratia
 • Kaisa Kurkela: Kunnat ja demokratian kriisi – osallistuvan demokratian näkökulma
 • Pauliina Lehtonen: Osallistuva budjetointi inklusiivisen kansalaisosallistumisen käytäntönä

Puheenjohtaja/Chair: Matias Heikkilä

5 Aktiivinen kansalaisuus/Active citizenship

6 April at 5 pm – to 7 pm Väinö Linna auditorium, Tampere University (suomeksi ja englanniksi, in Finnish and in English)

 • Mikko Kyrönviita: Kenen kaupunki? Kansalaisten itseorganisoituminen kaupunkikehittämisessä
 • Elina Alatalo: Hiedanrannan sauna: Uudenlaista kansalaisosallisuutta
 • Dalia Milián Bernal: From spaces of insurgent citizenship to insurgent spatial practices: Democratizing urban space in theory and practice. (EN)

Puheenjohtaja/Chair: Pauliina Lehtonen

6 Demokratiakasvatus

20 April at 5 pm – to 7 pm Väinö Linna auditorium, Tampere University (suomeksi, in Finnish)

 • Tuukka Tomperi: Demokratiakasvatus ja sen tutkimus
 • Sonja Helkala: Poliittiset tunteet koulun demokratiakasvatuksessa ja yhteiskuntaopetuksessa

Puheenjohtaja/Chair: Lauri Lahikainen

7 Nuorten osallistuminen/Youth participation

27 April at 5 pm – to 7 pm Väinö Linna auditorium, Tampere University (suomeksi ja englanniksi, in Finnish and in English)

 • Tiina Rättilä & Päivi Honkatukia: Kanssatutkimus yhteiskunnallisen osallistumisen muotona ja demokratiaa edistävänä toimintana
 • Josefina Sipinen & Aino Tiihonen: How Finnish youth develop a sense of political self-efficacy? (EN)
 • Kirsikka Kaipainen: Civic robots: Can social robots engage youth in societal participation? (EN)

Puheenjohtaja/Chair: Sami Suodenjoki

8 Demokratia 2020-luvun Suomessa: Havaintoja ja johtopäätöksiä luentosarjasta/Democracy in Finland in the 2020s: Findings and Conclusions from the Lecture Series

4 May at 5 pm – to 7 pm Väinö Linna auditorium, Tampere University (suomeksi ja englanniksi, in Finnish and in English)

 • Lauri Lahikainen: yhteenvetoalustus/summary lecture
 • Keskustelu/Discussion: Dalia Milián Bernal, Kaisa Kurkela, Mikko Lahtinen, Josefina Sipinen, Aino Tiihonen, Tuukka Tomperi

Puheenjohtaja/Chair: Lauri Lahikainen