Tähtäimenä pitkäikäinen ja kestävä rakentaminen

Rakenteiden korjaamisen ja elinkaaritekniikan tutkimusryhmä on Rakennustekniikan laitoksella jo pitkään aktiivisesti toiminut ryhmä, jonka painopiste on viime vuosikymmenten aikana laajentunut korjaustoiminnasta rakenteiden koko elinkaaren käsittävään tutkimukseen.

Ryhmän keskeiset tehtävät

Ryhmän tutkimus käsittelee vanhojen rakenteiden toimintaa sekä olemassa olevien rakenteiden kunnossapitoa ja hoitoa osana rakennuksen elinkaarta. Keskeisiä teemoja ovat rakentamis- ja korjaustavat ja niiden valintaperiaatteet niin, että saadaan hyvin toimiva ja pitkäikäinen, ilmastonmuutoksen huomioon ottava lopputulos.

Tutkimusryhmällä on pitkä perinne rakenteiden ja materiaalien pitkäaikaiskestävyyden tutkimuksen parissa, mutta myös uusia rakentamistuotteita kehitetään aktiivisesti sekä uudis- että korjausrakentamisen tarpeisiin yhteistyössä rakennusalan toimijoiden kanssa. Ryhmässä tehdään aktiivisesti rakentamistuotteiden testaus- ja laadunvarmistustoimintaa sekä kehitetään ja julkaistaan tutkimustulosten kautta uusia suunnitteluohjeistuksia rakentajien ja suunnittelijoiden käyttöön.

Uutiset ja tapahtumat