Tietoa tutkimusryhmästä

Ihmisen kaikkikykyiset kantasolut (ml. alkioperäiset kantasolut sekä indusoidut kantasolut) ovat erittäin lupaava solulähde kudosteknologisiin hoitoihin ja ensimmäiset kliiniset hoitokokeet, näistä soluista erilaistetuilla verkkokalvon pigmentti epiteelisoluilla (RPE solut) sekä sarveiskalvon epiteelisoluilla, ovat maailmalla jo alkaneet. Perustutkimusta kuitenkin vielä tarvitaan solujen biologisten säätelymekanismien ymmärtämiseksi, jotta näistä soluista voidaan tuottaa turvallisia hoitoja. Tämän lisäksi indusoidut kantasolut mahdollistavat nopean ja tehokkaamman tavan tutkia ihmisen erilaisten silmäsairauksien syitä laboratoriossa kuin esimerkiksi eläinmallit.

Tavoitteemme

Meidän päätavoitteenamme on kehittää kantasoluista uusia kudosteknologisia hoitomuotoja silmän verkkokalvon ja sarveiskalvon sairauksien ja vammojen hoitoon, sekä ymmärtää näiden solujen perustoimintoja. Verkkokalvon sairaudet kuten ikärappeuma vaikeuttavat päivittäisiä toimintoja yksilötasolla, mutta ovat myös kalliita yhteiskunnalle väestön ikääntyessä. Erilaiset perinnölliset silmäsairaudet sekä sarveiskalvovauriot ja vammat puolestaan koskettavat erityisesti lapsia ja työikäisiä. Me haluamme omalla erityisosaamisella sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa auttaa heitä tutkimuksellamme.

 

Keskeiset tutkimusprojektimme

Verkkokalvotutkimus

Verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluilla (RPE-solut) on erittäin tärkeä rooli verkkokalvon aistinsolujen toiminnassa ja hyvinvoinnissa. Tutkimustyöllämme olemme voineet mm. osoittaa, että kaikkikykyisistä kantasoluista erilaistetut RPE-solut vastaavat molekyylibiologisilta ominaisuuksiltaan ihmisen luontaisia RPE-soluja. Lisäksi olemme osoittaneet näiden solujen toiminnollisuuden solufysiologisin menetelmin. Käytämme osaamistamme verkkokalvon sairausmekanismien mallintamiseen ja tutkimme kansainvälisessä yhteistyössä näiden solujen toiminnollisuutta ja turvallisuutta solusiirteenä. Pitkäaikaisena tavoitteenamme on kehittää uusia hoitomuotoja verkkokalvosairauksien hoitamiseksi.

Sarveiskalvotutkimus

Yksi merkittävimmistä tutkimustuloksistamme on kehittämämme menetelmä, jonka avulla voimme erilaistaa erittäin tehokkaasti kaikkikykyisistä kantasoluista sarveiskalvon limbaalisia kantasoluja (LSC-solut). Ihmisen terveessä silmässä nämä LSC-solut vastaavat sarveiskalvon uloimman epiteelisolukerroksen päivittäisestä uusiutumisesta, joka on sarveiskalvon läpinäkyvyyden ja täten näkökyvyn tärkeä edellytys. Tämän lisäksi olemme kehittämässä menetelmiä sarveiskalvon endoteelisolujen tuottamiseksi ihmisen kantasoluista. Pitkäaikaisena tavoitteenamme on hyödyntää tätä osaamistamme sarveiskalvosairauksien mekanismien mallintamiseen sekä soluterapioiden kehittämiseen.

3D biotulostettu sarveiskalvo

Tutkimusryhmämme on onnistunut ensimmäisenä maailmassa 3D-biotulostamaan ihmisen sarveiskalvon ulompia osia kantasoluista ja olemme parhaillaan kehittämässä teknologiaa uudelle tasolle kohti täysipaksuisen sarveiskalvon tuottamista ja kliinistä käyttöä taistelussa sarveiskalvosokeutta vastaan.

Yhteistyökumppanimme

Teemme monialaista tutkimusyhteistyötä yhteistyössä monien suomalaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa yhdistäen näin silmäsairauksien kliinisen osaamisen, solu- ja molekyylibiologisen osaamisen sekä monipuolisen insinööritieteiden osaamisen. Monialaisesta yhteistyöstä on esimerkkinä Geneettisten silmäsairauksien tutkimuskonsortio (CoEiGED) ja Euroopan laajuinen COST action (https://aniridia-net.eu/)

Tutkimustamme rahoittavat mm. Suomen Akatemia, Jane ja Aatos Erkon säätiö ja Sigrid Juseliuksen säätiö sekä useat muut säätiöt tukemalla tutkimusryhmämme jäseniä henkilökohtaisilla apurahoilla. Tämän lisäksi olemme erittäin kiitollisia yksityiselle lahjoittajalle, joka mahdollisti alussa tutkimuksemme aloittamisen silmäsairauksien hoitamiseksi.