Sydän- ja verisuonitautien tutkimuskeskus

Sydän- ja verisuonitautien tutkimuskeskus tuo yhteen alan tutkimusryhmiä useilta eri aihealueilta. Lääketieteellisen tiedekunnan alaisen tutkimuksen lisäksi meillä on kumppaneita muilta Tampereen yliopiston aloilta, Tampereen ammattikorkeakoulusta, Fimlabin laboratoriopalveluista, Tampereen yliopistollisesta sairaalasta sekä Tays Sydänsairaalasta.

Tutkimuskeskuksen henkilöstöön kuuluu sekä palkattuja työntekijöitä että suuri määrä tutkimusta tekeviä opiskelijoita. Toteutamme monialaista tutkimusta laajalla skaalalla tieteellisiä menetelmiä, aina soluviljelmistä satunnaistettuihin kliinisiin kokeisiin. Tavoitteenamme on lisätä ymmärrystä tekijöistä, jotka johtavat ennenaikaiseen sydän- ja verisuonitautien, esimerkiksi sepelvaltimo- ja verenpainetauti, kehittymiseen sekä kehittää diagnostisia menetelmiä näiden tautien ja niiden komplikaatioiden havaitsemiseen, esimerkiksi biomarkkereiden, kuvantamisen tai EKG:n avulla.

 

 

Linkit:

 

Tampereen korkeakouluyhteisö

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta (MET)

Fimlab laboratories Oy

Tays

Tays Sydänsairaala