FHAIVE jatkaa Ficamin aloittamaa tehtävää suomalaisena vaihtoehtomenetelmien keskuksena. Aiempi painopiste, koe-eläimille vaihtoehtoisten in vitro -menetelmien kehittäminen ja validointi, on täydennetty FHAIVEssa mekanistisella ja laskennallisella toksikologialla, joka mahdollistaa IATA: n kehittämisen (ns. seuraavan sukupolven vaihtoehtoiset menetelmät). IATA-menetelmät tuovat täysin uuden ulottuvuuden vaihtoehtomenetelmien kehitykseen ja toksikologisten riskien arviointiin. Perinteiset testimenetelmät tuottavat rajoitetusti tietoa kemikaalien toimintamekanismeista. Toksikogenomiikka sen sijaan pureutuu syvälle molekulaarisiin mekanismeihin. IATA:ssa edistyksellisillä in vitro -malleilla tuotettu data integroidaan toksikogenomiikan ja tekoälyn avulla käyttäen edistynyttä datamallinnusta. IATA mahdollistaa tiedon keräämisen kemiallisten ja biologisten järjestelmien vuorovaikutuksista. Lisäksi näiden menetelmien avulla saadaan uutta tietoa kemikaalien rakenteista, jota voidaan hyödyntää uusien kemikaalien ja lääkkeiden suunnittelussa.

FHAIVE on GLP-sertifioitu EU:n hyväksymä referenssilaboratorio, mikä on käytännön edellytys testimenetelmien validointiin ja saattamiseen viranomaiskelpoisiksi testeiksi. FHAIVEn monialaisen henkilökunnan (kaikkiaan 22 asiantuntijaa) asiantuntemus kattaa mm. tietokonemallinnuksen, soluviljelytekniikat ja molekyylibiologian tekniikat, 3D -tulostamisen sekä testimenetelmien kehittämisen ja validoinnin. Siten FHAIVE pystyy tarjoamaan asiantuntemusta laajalta vaihtoehtomenetelmien alueelta.

FHAIVE suorittaa korkeatasoista tutkimusta ja on edeltäjineen julkaissut yli kaksisataa alkuperäisartikkelia.  FHAIVE on saanut useita merkittäviä kilpailtuja tutkimusapurahoja mm. EU:lta ja Suomen Akatemialta.

FHAIVE on Suomen 3R -keskus (EU -direktiivi 2010/63), joka edistää eläinkokeiden korvaamista, vähentämistä ja parantamista (Replacement, Reduction, Refinement) oman tutkimus- ja validointityönsä sekä koulutuksen ja tiedonjakamisen avulla.

FHAIVEn toiminta on linjassa Suomen ja EU: n kestävän kehityksen tavoitteen kanssa siirtyä kohti vihreää ja digitaalista yhteiskuntaa.

Linkkejä:

FHAIVE.fi

https://www.linkedin.com/in/dariogreco/

https://nanosolveit.eu/

https://www.nanoinformatix.eu/

https://www.imi.europa.eu/projects-results/project-factsheets/biomap

Uutiset ja tapahtumat