Inspiroidutaan yhdessä musiikin ilmiöstä!

Minna Huotilainen nosti esiin inspiraatiopuheenvuorossaan (20.11.2022) ajatuksen musiikista yleisenä pedagogisena mallina. Markku Kaikkonen puolestaan korosti (20.11.2022) yhteisen tahtotilan ja strategian löytämistä, ”…jotta musiikki soisi päiväkodeissa , kouluissa ja kodeissa yhä enemmän. Yhdistämällä voimiamme musiikkikasvattajien mutta myös muiden musiikkitoimijoiden kanssa voimme auttaa koko kasvatusalaa. – Yhdessä maailma saadaan muuttumaan!”

iDeaME-verkosto on Suomen Musiikkikasvatusseura FisMEn alainen verkosto, ja osana FisMEä sen toiminta linkittyy myös musiikkikasvattajien maailmanjärjestön ISMEn sekä sen alaisten jäsenverkostojen toimintaan (esim. EAS, MERYC). Näissä kv-verkostoissa toimiminen on hyvä vahvistumisen paikka myös meille suomalaisille.

iDeaMe: laaja-alaisen opettajakoulutuksen musiikkikasvatuksen toimijoiden kansallinen verkosto

 

iDeaME-verkosto perustettiin 20.11.2022 Tampereen yliopistossa pidettyssä perustamiskokouksessa, jossa olivat iloksemme edustettuina joko läsnä ollen tai videotervehdysten ja materiaalien myötä kaikki suomalaiset opettajankoulutukset. Verkoston toiminnalla halutaan vahvistaa kansallista musiikkikasvatuksen visiotyötä 2030 opettajankoulutusten näkökulmista.

Nimensä verkosto sai ajatuksesta Muusain taiteiden filosofiasta, joissa musiikkia ja taiteita tarkastellaan kokonaisvaltaisena henkisenä pääomana. Dealla viitataan jumalattareen, ja ME voi johtaa ajatukset sekä meihin yhdessä että musiikkikasvatukseen (Music Education). iDeaME-verkoston nimi muistuttaa meitä siis taiteesta nousevien ideoiden ja sen ”jumalaisten”,  syvien kokemusten suuntaan että taiteen tuottamiin ja siihen liittyviin inspiraatiohin, ideoihin. Koulutettu ihminen on inhimillinen olento, jonka katsetta koulutus on muuttanut. Musiikki auttaa meitä kulkemaan kohti omia tapojamme, löytääksemme kotimme maailmassa. (Biesta, 2023; vapaasti suomentanut K. Marjanen, 2023.) Tässä verkostossa tarkastelemme musiikkia olennaisena osana koulutusta.

Kansallinen verkostomme kokoaa yhteen kaikkien opettajakoulutusten varhaiskasvatuksen- ja luokanopettajien koulutuksessa toimivat musiikkikasvatuksen tutkijat ja opettajat. Yhteistyö musiikin aineenopettajakoulutusten ja musiikkipedagogi (AMK) -koulutusten kanssa on verkostolle tärkeää: vahva yleiskasvatuksessa tehty musiikkikasvatustyö luo myös potentiaalia musiikin harrastamiselle ja ammatillisiin koulutuksiin suuntautumiselle. Luodaan siis yhdessä positiivinen kierre, jossa musiikki osana yleiskasvatusta ja musiikin ammatilliset mallit palvelevat toinen toistaan!

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)