Suomeksi

Tietoa tutkimusryhmästä

Neuroryhmä keskittyy hermo- ja hermotukisolujen erilaistamiseen ihmisen pluripotenteista kantasoluista. Ryhmä pyrkii selvittämään tuotettujen solujen molekyylibiologisia ominaisuuksia, kypsymistä sekä elektrofysiologista toimintaa yksisolu- ja verkostotasolla, sekä tuottamaan näistä soluista kontrolloituja 2- ja 3D yhteisviljelmiä hyödyntäen biomateriaaleja. Sovelluskohteita tuotetuille soluille ja yhteisviljelmille ovat mm. biologisten prosessien sekä neurologisten tautien ja häiriöiden in vitro mallinnus ja solusiirrekehitys sekä neurotoksisuusmallien kehitys.