Recently Completed Project/Äskettäin päättynyt tutkimushanke

“Collective Professional Agency in Finnish Housing First Work” is a project that started in 2020, mainly funded by the Finnish Work Environment Fund. The project strengthened the collaboration between the Faculty of Education and Culture, the City of Tampere, and Y-Foundation. Both the City of Tampere and Y-Foundation also contributed to the funding of the project.

Yhteinen ammatillinen toimijuus Suomen Asunto Ensin-työssä”– hanke alkoi vuonna 2020 ja sen päärahoittaja oli Työsuojelurahasto. Hanke vahvisti yhteistyötä Kasvatuksen ja kulttuurin tiedekunnan, Tampereen kaupungin ja Y-säätiön välillä. Sekä Tampereen kaupunki että Y-säätiö osallistuivat myös hankkeen kustannuksiin.

 

Brief description of the project     

 Hankkeen lyhyt kuvaus