Esitys AIRSI2020 verkkokonferenssissa, 3.-4. syyskuuta, Zaragozan Yliopisto

Tänä vuonna konferenssiesityksemme on aiheesta:  Sosiaalinen normi, minäpystyvyys ja robotteihin kohdistuvat asenteet (Latikka, Savela, Koivula ja Oksanen)

Lisätiedoja Zaragozan yliopiston järjestämästä konferenssista: AIRSI2020