Robotit yhteiskunnassa

Tutkimme robottien ja tekoälyn hyväksynnän sosiaalisia prosesseja. Tuotamme monipuolisin tutkimusmenetelmin ajankohtaista empiiristä tutkimustietoa sosiaalipsykologisista prosesseista robottien ja tekoälyn hyväksynnässä.

Robottien hyväksyminen ja sosiaaliset prosessit

Hyödynnämme tutkimuksessamme sosiaalisen median suuraineistoja sekä koe- ja pitkittäisasetelmia osana tutkimusta. Tuotamme uudenlaista empiiristä tutkimustietoa modernien teknologioiden hyväksyntään liittyvistä sosiaalipsykologisista prosesseista sekä edistämme menetelmällisesti ihmisen ja teknologian välisen maailman sosiaalitieteellistä tutkimusperinnettä. Perinteisen kyselytutkimuksen rinnalla hyödynnämme laskennallisen sosiaalitieteen tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksemme lähestyy teknologisoituvan yhteiskunnan tulevaisuuden ilmiöitä sekä yksilön, yhteisön että yhteiskunnan tasolla. Eri sidosryhmien näkemyksiä tarkastellaan osana taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävien ratkaisujen kehittämistä.

Olemme osa Tampereen Yliopiston tutkimusyhteisöä Emerging Technologies Lab.

Hankejohtaja: sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen (atte.oksanen@tuni.fi)