Tampereen yliopiston kudosteknologian tutkimuskeskus – Science Mimicking Life Research Center

Tutkimuskeskuksen kliinisenä tavoitteena on kehittää uusia yksilöllisen hoidon teknologioita esimerkiksi uusien lääkkeiden kehittämiseen, kantasolupohjaisiin hoitoihin, kudosteknologian avulla tuotettuihin ihmisen varaosiin ja lääketieteellisiin implantteihin. Kudosmallintamisen tavoitteena on teknologioita ja kantasoluista tuotettuja soluja yhdistämällä kehittää ihmisen elimistöä jäljitteleviä seuraavan sukupolven in vitro -malleja. Teknisinä tavoitteina on kehittää materiaaleja, metodeja, välineitä, tekniikoita ja laskennallisia malleja, joiden avulla voidaan selvittää valitut biologiset ja kliiniset ongelmat.

Keskusta johtavat dosentti Susanna Narkilahti ja professori Minna Kellomäki.