Sente publications (suomeksi & in English)

Sotarauta, M. & Saarivirta, T. & Kolehmainen, J. 2012. Kuntakenttä itsensä vankina – Raportti kuntien innovaatiojärjestelmästä. Tampereen yliopisto, Sente-julkaisuja 34/2012.

Anttiroiko, A-I. 2010. Hallintainnovaatiot – Hallintateoreettinen näkökulma kaupunkien palvelujen organisoinnin, omistajuuden ja rahoituksen uudistamiseen. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 33/2010.

Anttiroiko, A-V. 2010. Luova kaupunkikehittäminen – Kaupunkikonseptit innovatiivisen kaupunkikehittämisen apuna [Creative Urban Development – City Concepts as Support Tools for Innovative Urban Development]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 32/2010

Ruokolainen, O. & Kolehmainen, J. 2010. Strategisesti eheytyvä kaupunkiseutu? Näkökulmia Tampereen seudun rakennesuunnitelmatyöhön. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente-julkaisuja 31/2010.

Ramstedt-Şen, T. 2010. Alueellinen kilpailukyky ja kohdennettu innovaatiopolitiikka – Tarkastelussa Pirkanmaan raskaat liikkuvat työkoneet -klusteri. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 30/2009.

Suutari, T. & Ruokolainen, O. & Kolehmainen, J. & Saartenoja. 2009. Etelä-Pohjanmaan maaseudun innovaatioympäristöt – Perinteisen elinkeinopolitiikan ja uuden innovaatiopolitiikan mahdollisuudet ja rajoitteet maaseutualueilla. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 29/2009.

Ruokolainen, O. 2008. Kulttuuri ja aluekehittäminen. Luova Tampere -ohjelma uusien mahdollisuuksien avaajana. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 28/2008.

Koski, H. 2008. Innovatiivinen kunta? Tutkimus kuntien uudistumiseen vaikuttavista tekijöistä. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 27/2008.

Pulkkinen, R-L. 2007. Kehittäjäverkoston johtaminen pienellä kaupunkiseudulla – Kehittäjäverkoston johtamisen merkitys ja mahdollisuudet alueen luodessa uusia kehityspolkuja. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 26/2007.

Peevo, H. 2007. Innovatiivisuuden haasteita kaupunkiseudun kehittämisessä. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 25/2007.

Sutinen, K. 2007. Paikallisia kehittämiskulttuureja etsimässä – Käsitteellinen tutkimus alueellisen kehittämisen kulttuurisista rakenteista. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 24/2007.

Sotarauta, M. & Kosonen, K-J. & Viljamaa, K. 2007. Aluekehittäminen generatiivisena johtajuutena – 2000-luvun aluekehittäjän työnkuvaa ja kompetensseja etsimässä [Cultural embeddedness of development. A conceptual approach to the culture bound charasteristics of regional economic development]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 23/2007.

Korhonen, M. 2006. Discovering Keys to the Integration of Immigrants – From Human Capital towards Social Capital. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 22/2006.

Vilhula, A. & Kosonen, K-J. & Sotarauta, M. 2006. Yliopistot ja osaamiskeskusohjelmat aluekehittämisessä. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 21/2006.

Katajala, V. 2006. Seudulliset elinkeinoyhtiöt aluekehittämisen verkostossa [Sub-regional development agencies in the regional development networks]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 20/2005.

Kainulainen, K. 2005. Kulttuuriala kaupunkien menestystekijänä. Visioita ja näköaloja Jyväskylästä, Oulusta, Porista. Tampereelta ja Turusta [Culture as a success factor in cities; Visions and prospects from Jyväskylä, Oulu, Pori, Tampere and Turku]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 19/2005.

Juutilainen, J. & Sorvisto, P. & Nukari, J. 2005. Innovaatiojärjestelmää uudistamassa Case Jyväskylä – Human Technology City. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 18/2005. Tampere.

Viljamaa, K. 2005. Hiiden alue peilissä. Seutuyhteistyön profiilit Hiiden alueella. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 17/2005. Tampere.

Sotarauta, M. & Linnamaa, R. & Suvinen, N. 2003. Tulkitseva kehittäminen ja luovat kaupungit: Verkostot ja johtajuus Tampereen kehittämisessä. In co-operation with The Finnish Association of Graduate Engineers TEK. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 16/2003. Tampere.

Raunio, M. 2002. Suomi globaalitalouden osaajien valintojen kentällä. Ulkomaalaisten huippuosaajien mielikuvat ja todellisuudet suomalaisessa työ- ja kaupunkiympäristössä [Finland in the field of choices of the experts in the global economy. The images and realities of foreign top professionals in Finnish working and urban environment]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 15/2002. Tampere.

Sotarauta, M. & Kautonen, M. & Lähteenmäki, T. 2002. Tulevaisuustiedosta kilpailuetua: teknologian ennakointikonsepti Pirkanmaalla [Pitenna] [Future oriented knowledge as a competitive advantage; Technology foresight consept in the Tampere region]. TaUniversity of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 14/2002. Tampere.

Kokkonen, J. 2002. Ranskan aluekehityshallinnon uudistuminen: Kaupunkipolitiikan ja hallinnon kehittämisen 30 vuotta[The Renewal of French Regional Development System – Thirty Years of Urban Policy and Development of Administration]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 13/2002.

Kolehmainen, J. 2001. Yritykset ja alueet tietointensiivisessä globaalitaloudessa. Kilpailukyky kohtalonyhteytenä. Tampereen yliopisto. Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 12 / 2001.

Raunio, M. 2001. Osaajat valintojen kentällä. Helsingin Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seutujen vetovoimaisuus virtaavassa maailmassa [Skilled professionals in the field of choices. The attractiveness of urban regions of Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä, Pori and Seinäjoki in the flowing world]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 11/2001.

Mäki, M. & Lakso, T. 2001. Hanketoiminnan neljä todellisuutta: ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications10/2001.

Raunio, M. & Linnamaa, R. 2000. Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseutujen kilpailukyky. Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla [The quality of living environment and the urban competitiveness. The preferences and contentment of highly skilled professionals in sub-regions of Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä, Pori and Seinäjoki]. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 9/2000.

Viljamaa, K. 2000. Suuria odotuksia, pieniä askelia. Pohjois-Pirkanmaan strategisen ohjelmatyön 1995-1999 arviointi.[Evaluation of the Strategic Development Programme in Northern Tampere Region 1995-1999]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 8/2000.

Linnamaa R. & Sotarauta M. 2000. Verkostojen utopia ja arki: Tutkimus Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostosta [Utopia and everyday life of networks. Research on development network of South-Ostrobothnia]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 7/2000.

Raunio, M. 2000. Lakeus kutsuu – kuuleeko kukaan? Seinäjoen kehittäjäorganisaatioiden ylimaakunnalliset yhteistyösuhteet [Call of the wild – does anyone hear? The extra-regional co-operation relations of the development organisations of Seinäjoki]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 6/2000.

Kurki, S. & Linnamaa, R. & Sotarauta, M. 2000. 14 näkökulmaa alueelliseen kehittämiseen: Seinäjoen I aluekehitysseminaarin julkaisu [14 viewpoints for the regional development]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 5/2000.

Sotarauta, M. & Lakso, T. & Kurki, S. 1999. Alueellisen osaamisympäristön vahvistaminen: Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkoston toimintamalli [Strengthening the regional knowhow environment: Concept for the network university in South Ostrobothni]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 4/1999.

Sotarauta, M. & Linnamaa, R. & Viljamaa, K. 1999. Karhukunnat peilissä: Seutuyhteistyön lähtökohdat, esteet ja mahdollisuudet Porin seudulla [Municipalities of Pori region in the mirror: Starting points, obstacles and opportunities of regional co-operation in Pori region]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 3/1999.

Sotarauta, M. & Linnamaa, R. (toim.) 1999. Etelä-Pohjanmaan strategioita ja kehittämismallia etsimässä: pehmeä strategia maakuntasuunnittelussa [Searching for strategies and development models in South Ostrobothnia: Soft strategy in interregional planning]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 2/1999.

Sotarauta, M. & Linnamaa, R. & Viljamaa, K. 1999. Kumppanit peilinä: Elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön profiilit Tampereen, Turun ja Imatran seuduilla sekä Ouluseudulla ja Seinänaapureissa [Partners as a mirror: Profiles of economic development policy co-operation in Tampere, Turku, Imatra, Oulu and Seinänaapurit sub-regions]. University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies, Sente-publications 1/1999.