TerraGeo – varmalla pohjalla

TerraGeo-tutkimusryhmä pyrkii käsittelemään geotekniikan ongelmakenttää kokonaisvaltaisesti. Ymmärrys maan mekaanisesta käyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä luo pohjan tutkimusalueen ongelmien ymmärtämiselle ja koko tutkimustoiminnalle. Sen tutkimiseksi, samaten kuin käytännön suunnittelun tueksi, tarvitaan tarkkoja ja luotettavia pohjatutkimusmenetelmiä. Nämä, ja koerakenteiden monitoroinnit luovat taas pohjan laskentamenetelmien ja mallien kehittämiselle. Tämä kaikki tulisi sitoa yhteen selkeän, läpinäkyvän ja tasaisen luotettavuustason varmistavan suunnittelujärjestelmän avulla.

Pyrimme aina yhdistämään teorian käytäntöön. Tutkimustuloksiamme käytetäänkin laajasti geoteknisessä suunnittelussa ja ohjeistuksessa.

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)