Electricity in Crisis - TechBites

TechBites pitchers from number one to five: Kari Kallioharju, Antti Hilden, Joni Markkula, Carl Muth and Tuomas Korhonen, coached by Leena Köppä and Raúl Berlanga.
Date: 23 March 2023 at 8:15 – program
Location: Tampere University, Hervanta Campus, Kampusareena, Korkeakoulunkatu 7, Tampere
Several factors distress the European power system. Electricity is in crisis. Collective actions from research, industry and business are crucial in finding sustainable solutions. CNESS invited stakeholders from industry and business to discuss and build networks with key researchers from Tampere University’s Climate Neutral Energy Systems and Society (CNESS) research platform.
Electrification of the industry, transport and buildings • Lower natural gas supply volumes • Weather-dependent power production from renewables • Rising demand driven by economic rebound…


Sähkö kriisissä

Euroopan sähköjärjestelmää on epävakauttanut alhaisempi maakaasun tarjonta, säähän sidotut uusiutuvan energian tuotantomuodot ja sähkön kysynnän kasvu taloustilanteen elpyessä. Samanaikainen teollisuuden, liikenteen sekä rakennuksien sähköistyminen on johtanut sähkön kriisiytymiseen. Nyt vaaditaan yhteistyötä ja kollektiivisia toimia niin tutkimukselta, teollisuudelta kuin liike-elämältä. CNESS kutsui energia-alan edustajia keskustelemaan näistä teemoista Tampereen yliopiston Climate Neutral Energy Systems and Society -tutkimusalustan (CNESS) tutkijoiden sekä muiden alan asiantuntijoiden kanssa.
Teollisuuden, liikenteen ja rakennuksien sähköistyminen • Matalammat maakaasun tuotantomäärät • Säästä riippuvaisen uusiutuvan energian tuotanto • Talouden elpymisestä johtuva kysynnän voimistuminen…

Keynote speakers

Pami Aalto, Tampereen yliopisto

Pami is Jean Monnet Professor in international relations and main PI of the university’s Research platform on Climate Neutral Energy Systems and Society CNESS. He works at the interface of European integration, international relations and political economy, specialising on energy policy issues. His main interest is in interdisciplinary work on energy transitions and energy issues in general, as well as international environmental governance, where alongside scholarly work he also seeks to engage with the business, public administration and NGOs.

Keynote speech: Security dimensions of the electricity crisis: who is responsible for what?
Play video on YouTube
Keynote speech: Self-Sufficient, Resilient and Independent Microgrids – Case LEMENE
Play video on YouTube
Toimitusjohtaja Mikko Kettunen CEO, Lempäälän Energia Ltd.
When working at Lempäälän Lämpö Oy, Mikko’s focus was to find new, sustainable, feasible and efficient ways to produce energy. Demand response, ancillary markets, sector integration, machine learning and optimising are the part of diverse energy production and consumption system. Mikko has experience in energy communities and microgrids where energy is produced and consumed locally, and excess energy supports energy networks. Mikko started in  a new position as CEO of Lempäälän Energia Ltd. in the beginning of February 2023.
Yksikön päällikkö Jyrki Uusitalo M.Sc. Manager, System Operations Development, Fingrid Oyj
Jyrki has a wide experience of transmission system operators business. Recently he has been focusing on power system balancing issues and ensuring optimal and cost-efficient procurement and use of reserves. He has been participating in several Nordic and European transmission system operators steering bodies.
Keynote speech: Winter Electricity Adequacy Outlook

Pitch and Catch – return to your favourite pitch!

#1 Kari Kallioharju, Senior Lecturer, TAMK
TechBites pitch: Lämmitystapamuutosten vaikutukset sähköenergiajärjestelmän tehoihin
Play video on YouTube

 

#2 Antti Hilden, Doctoral Researcher, TAU
TechBites pitch: Sähkön laatu sähköverkoissa – Uusien energiaresurssien vaikutukset
Play video on YouTube
#3 Joni Markkula, Doctoral Researcher, TAU
TechBites pitch: Electric vehicle smart charging and other home energy appliances
Play video on YouTube
#4 Carl Johannes Muth, CNESS Coordinator, TAU
TechBites pitch: An integrated European electricity system through interconnection
Play video on YouTube
#5 Tuomas Korhonen, Tenure track, TAU
TechBites pitch: Ekologisen kestävyyden ja talouden näkökulmien yhdistäminen liiketoiminnan uudistamisessa
Play video on YouTube