Impact / Vaikuttavuus

Promoting health / Terveyden edistäminen

The body-on-chip modelling in CoEBoC enhance the knowledge of human tissue function in health and disease.  The technology can also be used for drug development. We use patient spesific stem cells in our research, which promote the development of personalised medicine.

Monikudosmallintamisen avulla CoEBoC tuo uutta tietoa sairaan ja terveen ihmiskudoksen toimintaan. Teknologian avulla voidaan myös tehdä lääkekehitystä. Käytämme tutkimuksessamme potilaslähtöisiä kantasoluja, mikä edesauttaa yksilöllistetyn terveydenhoidon kehitystä.

Replacing animal models / Eläinkokeiden korvaaminen

We foresee that human mimicking body-on-chip platforms, methods and models will cut down the need for animal experiments in the future. We are active in influencing the stakeholders to accept and utilize the Body-on-Chip concepts as a part of medical device, ATMP and drug regulatory paths. We are actively applying 3Rs (Replacement, Reduction and Refinement) principle in our research and minimizing the use of animal sources in research, e.g. reagents and raw materials.

Uskomme, että tulevaisuudessa monikudosmallintaminen pystyy korvaamaan useita eläinkokeita. Olemme aktiivisesti vaikuttamassa monikudosmallintamisen viemistä validoiduksi menetelmäksi. Noudatamme tutkimuksessamme 3R-periaatetta (korvaa, vähennä, paranna). Lisäksi minimoimme tutkimuksessa käytettävien eläinperäisten tuotteiden käytön.

Popularising science / Tieteen popularisointi

CoEBoC has a media team consisting of the scientists themselves. We are producing content for CoEBoC News pages, Twitter and Instagram (@bodyonchip). We aim to convey the realities of science and academic work. The media team is doing pioneering work in collaborating with narrative theorist Maria Mäkelä’s team.

CoEBoCilla on oma mediatiimi, joka koostuu sen tutkijoista. Tuotamme sisältöä CoEBoCin uutissivustolle, Twitteriin ja Instragramiin (@bodyonchip). Tavoitteenamme on välittää realistista kuvaa tieteestä ja akateemisesta työstä. Teemme ainutlaatuista yhteistyötä narratiiviteoreetikko, Maria Mäkelän ja hänen tiiminsä kanssa viestimme hiomisessa.

Katso YLE Uutisten vierailu yhdessä laboratorioistamme.

Education / Koulutus ja opetus

The increased knowhow gained in CoEBoC is utilized in our teaching curriculum in the Faculty of Medicine and Health Technologies (MET), Tampere University. The latest achievements can be directly translated into lectures and lab demonstrations. We also give lectures and lab tours to high schools.

CoEBoCissa tuotettua tietoa hyödynnetään suoraan tiedekuntamme opetusmateriaalissa. Luennoimme myös kouluille tutkimusaiheistamme ja esittelemme tilojamme.