COSMOS-tutkimus

COSMOS-lyhenne tulee sanoista COhort Study of MObile phone uSe and health.

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida matkapuhelimen käytön ja sen aiheuttaman sähkömagneettikentän yhteyttä hermoston sairauksiin (esimerkiksi MS-tauti, Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti), aivoverenkierron häiriöihin, kasvaimiin, mielenterveyden häiriöihin, yleiseen terveydentilaan ja oireisiin (mm. unihäiriöt, mielialahäiriöt). Tutkimus tehdään Maailman terveysjärjestön (WHO) aloitteesta ja vastaavat hankkeet toteutetaan myös Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa.

Aineisto on vain tutkijoiden käytössä eikä kysely- tai sairaustietoja luovuteta muille (esim. teleoperaattoreille tai ulkopuolisille rahoittajille). Aineisto käsitellään ja tulokset julkaistaan rahoittajista riippumatta.

Tutkimus on käynnistetty osana WIRECOM (Wireless Communication Devices and Human Health) -tutkimusohjelmaa, jota rahoitti Tekes (nyk. Business Finland). Yritysosapuolina tutkimusohjelmassa ovat Nokia, Telia, Elisa, sekä Mobile Manufacturers Forum. Lisäksi ulkopuolista rahoitusta on saatu Yrjö Jahnssonin säätiöltä sekä Valtion Tutkimusrahoitukselta.

Tutkimukseen on pyydetty 18-69 vuotiaita TeliaSoneran ja Elisan asiakasrekisteristä satunnaisesti valittuja yksityisasiakkaita. Vuosien 2009-2011 aikana tutkimukseen kutsuttiin n. 100 000 henkilöä. Sairauksien ilmaantuvuutta seurataan ainakin 15 vuoden ajan.

Tutkimukseen osallistuminen edellyttää täytetyn ja allekirjoitetun suostumuslomakkeen palauttamisen. Suostumus on kerätty tutkimuksen ensi vaiheessa 2009, ja sama suostumus on voimassa koko tutkimuksen ajan, jollei osallistuja peruuta suostumustaan. Suostumuksella annetaan lupa matkapuhelinoperaattoreille matkapuhelimen käyttöä koskevien tietojen luovuttamiseksi tutkijoille, sekä lupa tietojen keräämiseksi terveydenhuollon rekistereistä ja sairauskertomuksista. Lisäksi osallistujien on täytettävä kyselylomake joko sähköisenä tai paperisena versiona.

Kyselyt on toistettu 2014-15 ja 2020-21

Kaikki kerättävä tieto säilyy luottamuksellisena. Tutkimukseen osallistunut henkilö voi koska tahansa peruuttaa osallistumisensa syytä ilmoittamatta.

Cosmos-tutkimuksen tietosuojailmoitus löytyy tästä linkistä (avautuu pdf-tiedostona)