Cosmos-tutkimus, matkapuhelimen käyttäjien seurantatutkimus, Cosmos-undersökning

COSMOS-tutkimuksen päätarkoitus on tutkia matkapuhelimen käyttöön liittyviä terveysriskejä. COSMOS on seurantatutkimus, jossa suomalaisia osallistujia on noin 15 000. Tutkimuksessa seurataan osallistujien terveydentilaa paljon ja vähän matkapuhelinta käyttävien keskuudessa.

Tutkimus toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä Ruotsin, Tanskan, Iso-Britannian, Ranskan ja Hollannin kanssa. Yhteensä osallistujia on noin 300 000 ja seuranta-aika on useita vuosia. Tutkimushankkeen laajuuden vuoksi tutkimuksesta saatavat tulokset ovat hyvin merkityksellisiä.

Cosmos-tutkimusryhmä

Tutkimusryhmää Tampereen yliopistossa johtaa professori, lääketieteen tohtori Anssi Auvinen. Tutkimusryhmään kuuluu Auvisen lisäksi data-analyytikoita, tutkijoita, projektihenkilöstöä ja lääketieteen opiskelijoita. Tutkimus on saanut rahoitusta mm. Koneen säätiöltä ja Yrjö Jahnssonin säätiöltä. Cosmos-tutkimushanke alkoi Suomessa vuonna 2009 Tampereen yliopiston ja Säteilyturvakeskuksen yhteishankkeena. Vuodesta 2014 Tampereen yliopisto on vastannut hankkeen toteuttamisesta.