Iso-Britanniassa selvitettiin puhelimen käytön yhteyttä aivokasvaimen esiintyvyyteen

Matkapuhelimen käyttäjien terveysvaikutukset, Cosmos-tutkimus, kyselytutkimus, Tampereen yliopisto

Tutkimuksessa seurattiin yli 700 000 naista, joiden puhelimen käyttöä oli selvitetty kyselylomakkeen avulla. Hankkeessa ei pystytty toteamaan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä aivokasvaimen ilmaantuvuuden ja puhelimen käytön välillä. Tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempia COSMOS -hankkeessamme saamia tutkimustuloksia ja aikaisempaa kirjallisuutta.