COSMOS selvitti matkapuhelimen käytön yhteyttä unen laatuun

Matkapuhelimen käyttäjien seurantatutkimuksessa (COSMOS) selvitettiin puhelimen käytön yhteyttä unihäiriöihin. Tutkimus toteutettiin osana eurooppalaista matkapuhelimen terveysvaikutuksia tutkivaa yhteistyöhanketta. Tutkimuksessa analysoitiin noin 25 000 suomalaisen ja ruotsalaisen osallistujan tiedot matkapuhelimen käytön määrästä tutkimuksen alussa ja unihäiriöitä selvittävän kyselyn tiedoista neljä vuotta myöhemmin. Unihäiriöistä selvitettiin erityisesti päivän aikaista uneliaisuus, unen riittävyyttä ja unettomuutta.

Unettomuus oli hieman yleisempää eniten puhelimeen puhuneella ryhmällä (>4 t/vk) kuin vähemmän puhelinta käyttäneillä. Muihin unen laadun ulottuvuuksiin matkapuhelimen käytöllä ei juurikaan ollut yhteyttä. Voimakkaamman radiotaajuisen sähkömagneettikentän 2G eli GSM-puheluilla ei ollut selvää yhteyttä unettomuuteen, vaan enemmän vain heikomman kenttävoimakkuuden 3G/UMTS-puheluilla. Nämä tulokset tukevat käsitystä, että puhelimiin liittyvällä radiotaajuisella sähkömagneettikentällä ei ole pitkäaikaisia terveysvaikutuksia. Ilmeisesti paljon matkapuhelinta käyttävien unihäiriöt selittyvät siis enemmän psykologisilla ja käyttäytymistekijöillä.

Lue koko artikkeli alla olevasta linkistä!

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019339194