Esittely

Projekti- ja palveluliiketoiminnan tutkimusryhmä CROPS tutkii arvontuottoa organisaatioissa ja organisaatioiden välisissä suhteissa, erityisesti projekti- ja palveluliiketoiminnassa.

Taustaa

Kansainvälinen teollisen toiminnan kenttä muuttuu jatkuvasti: teollinen toiminta koskee tuotevalmistuksen lisäksi kasvavassa määrin palveluita ja monimutkaisia kokonaisratkaisuja, jotka toteutetaan projekteina. Projekti- ja palveluliiketoiminnan tutkimusryhmä tutkii, kehittää ja opettaa kestävään arvontuottoon liittyviä ilmiöitä etenkin projekteissa ja palveluissa sekä niihin liittyvässä liiketoiminnassa. Painopisteenä ovat erityisesti projekti- ja palveluliiketoiminnan strategiset ilmiöt monimutkaisten järjestelmien elinkaarella ja organisaatioiden uudistuessa.

Ryhmän tutkimus kohdistuu seuraaviin keskeisiin aihealueisiin:

  • Johtaminen ja organisointi projekti- ja palveluliiketoiminnassa
  • Arvontuotto organisaatioiden välisissä suhteissa (projekti- ja palveluliiketoiminnassa)
  • Kestävyys ja kestävä kehitys teollisten ratkaisujen koko elinkaarella
  • Teollisten yrityksen strateginen muutos ja prosessi-innovaatiot
  • Projektifikaatio ja palvelullistuminen teollisessa liiketoiminnassa

Missio

Tutkimusryhmämme tehtävänä on tukea organisaatioita niiden uudistaessa projekti- ja palveluliiketoimintaansa sekä tuottaa kansainvälisesti arvioiden merkittävää uutta tieteellistä tietoa. Toteutamme tehtäväämme tutkimus- ja kehitysprojektien, julkaisutoiminnan, perus- ja jatko-opetuksen sekä täydennyskoulutuksen keinoin yhteistyössä yritysten, julkishallinnon organisaatioiden ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Osallistumme aktiivisesti alan merkittävimpien kansainvälisten tutkimusverkostojen toimintaan.

Vaikuttavuus

Tutkimusalan perustana on vahva osaaminen projektinhallinnassa, palvelujohtamisessa, verkostojen ja yritysten välisten suhteiden johtamisessa, teollisten innovaatioiden ja operaatioiden johtamisessa sekä organisaatioiden muutoksessa. Vaikutamme organisaatioiden toimintaan yhteisten tutkimus- ja kehitysprojektien kautta. Vaikutamme aktiivisesti myös kansainvälisissä tiedeyhteisöissä (esim. European Academy of Management).

Yhteistyökumppanit

Teemme yhteistyötä oman toimintansa kehittämisestä kiinnostuneiden yritysten (suuret, keskisuuret, pienet), toisten tutkimusryhmien, julkishallinnon organisaatioiden ja aihepiiriämme sopivasti täydentävien kansainvälisten tahojen kanssa, ensisijaisesti tutkimus- ja kehitysprojekteissa.