Duunarit-hankkeen loppuraportti julkaistu

Hankkeen loppuraportti "Duunarit-ammatistaan ylpeät" on julkaistu.

Duunarit-tutkimushankkeen akateemisten tuotosten ohella loppuraportin tarkoitus on antaa ääni niille, joita ilman hanketta ei olisi eli hankkeen kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneille työntekijöille teollisuudessa ja
kiinteistöpalvelualalla.

Halusimme tässä hankkeessa selvittää, mistä asioista duunarit ovat työssään ylpeitä ja mikä tekee
työstä merkityksellistä. Kysyimme, mikä motivoi ja auttaa jaksamaan työssä. Vastauksemme on, että
ammattiylpeys ja kokemus työn merkityksellisyydestä ovat keskeisiä työn voimavaroja ja ne kantavat
monien vaikeuksien yli.

Raportin ensimmäinen osa kertoo duunareiden kokemuksista. Raportin toisessa osassa kuvataan hankkeen lähtökohdat, aineistot ja keskeiset tulokset.

Raportti on luettavissa osoitteessa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2237-3