Uusi julkaisu: Duunarit ovat ylpeitä työstään

Ammattiylpeyttä koetaan myös suorittavassa työssä, todetaan Duunarit-hankkeen tutkimuksessa.

Ammattiylpeys on oman työn ja ammatin herättämä tunne tai asenne, joka pohjautuu saavutuksiin työssä, esimerkiksi omaan osaamiseen, onnistumisen hetkiin työssä tai kokemukseen työn merkityksellisyydestä. Artikkelissa selvitimme, missä määrin ja millaisissa tilanteissa ammattiylpeyttä koetaan suorittavassa työssä.

Tuloksiemme mukaan suurin osa on melko tai erittäin ylpeitä työstään. Ylpeys kumpuaa työntekijöiden ammattitaidosta, hyvin tehdystä työstä sekä siitä saadusta kiitoksesta, joka tuo osaamisen esiin. Ylpeyttä koetaan myös kyvystä auttaa niin asiakkaita, omaa organisaatiota kuin koko yhteiskuntaa. Ylpeys voi olla myös selviytymistä työssä, joka koetaan raskaaksi, huonosti palkatuksi ja heikosti johdetuksi. Ammattiylpeys perustuu pääosin arvorationaaliseen ja vastuurationaaliseen työorientaatioon. Työllä siis koetaan olevan arvo sinänsä, ja lisäksi työntekijät kokevat työllään huolehtivansa yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tarpeista.

Koko artikkeli on julkaistu Sosiologia-lehden numerossa 3/2021.