Yhteiskuntapolitiikka-blogi: Koronapandemia nosti siivoojat sankareiksi

Tiina Saari ja Tuija Koivunen kirjoittivat Yhteiskuntapolitiikka-lehden blogiin siivoojien ammattiylepydestä sekä koronapandemian vaikutuksista siivoojien arvostukseen.

Blogissa todetaan muun muassa että

” Nyt siivoojia tarvitaan yhä kipeämmin ja heidän ammattitaitonsa varassa on meidän terveytemme. Siivoojilla on siis syytä olla ylpeitä ammatistaan, työstään ja osaamisestaan.

Itse asiassa he olivat ylpeitä työstään ja kokivat sen merkitykselliseksi jo ennen pandemiaa.  Toteutimme Duunarit-tutkimushankkeessamme kyselyn kiinteistöpalvelualan työntekijöille, ja vastaajista suuri osa oli siivoojia. Valtaosa vastaajista kertoi olevansa melko tai erittäin ylpeitä ammatistaan. Kyselyssä siivoojat kertoivat kokevansa ammattiylpeyttä nähdessään työnsä jäljen ja etenkin voidessaan olla avuksi.”

Blogi on luettavissa Yhteiskuntapolitiikan sivuilla.