Suomeksi

ECEPP: Varhaiskasvatuksen instituutiot, politiikat ja käytännöt

Ryhmässämme toimivat tutkijat ovat kiinnostuneita lapsuuteen, varhaiskasvatukseen, lasten kehitykseen ja oppimiseen ja varhaislapsuuden insituutioihin liittyvistä kysymyksistä. Ryhmässä tarkastellaan kuinka erilaiset instituutiot, kulttuuriset käytännöt ja niiden väliset moninaiset suhteet muokkaavat lapsuutta, lasten elämää ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten työtä. Varhaiskasvatukseen keskittyneissä käsillä olevissa projekteissamme tarkastelemme muun muassa varhaiskasvatuspolitiikkaa ja varhaiskasvatuksen järjestämistä, ammatillisuutta ja pedagogista työtä varhaiskasvatuksen muuttuvassa ympäristössä, tuen kysymyksiä varhaiskasvatuksessa, sekä lasten ja lapsuuden tiloja. Erityisenä kiinnostuksen kohteenamme ovat eriarvioisuuden ja eriarvoistumisen kysymykset.