Esittely

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta on monitieteinen tutkimusyhteisö, jossa teemme kasvatustieteiden perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimustamme hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä kasvatus- ja koulutusorganisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämisessä. Tutkimuksemme avulla voidaan tukea yksilöiden ja yhteisöjen toimijuutta, voimaantumista ja sivistysprosessia.

Kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen monitieteistä tutkimusta

Tutkimuksemme kohdentuu kaikkiin ihmisen elämänvaiheisiin varhaislapsuudesta aikuisuuteen. Tutkimusympäristöjämme ovat muun muassa koulutusjärjestelmät, päiväkodit, koulut, korkeakoulut, työpaikat tai kansalaisjärjestöt- tai yhteisöt.

Tarkastelemme tutkimuksessamme kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä kulloisessakin kulttuurisessa, ekologisessa, teknologisessa, poliittisessa, taloudellisessa ja sosiaalisessa ympäristössään. Tutkimme myös kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisia ja kulttuurisia muutoksia. Samalla tuotamme uutta tieteellistä tietoa siitä, miten kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen avulla voidaan auttaa ratkaisemaan nykyajan monimutkaisia ongelmia

Koko tiedekunnan tutkimustoiminnassa voidaan hahmottaa kolme toisiaan täydentävää ja yhteen kietoutuvaa teemaa. Teema-alueilla tehdään sekä empiiristä että teoreettista tutkimusta. Tutkimuksen teema-alueet ovat: Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa, Yhteisöt kasvatuksessa ja koulutuksessa sekä Oppiminen, pedagogiikka ja oppimisen kulttuurit.

Tällä EDU Foorumi -sivustolla voit seurata tutkimusryhmien omien sivustojen kautta, ja pysyt ajan tasalla siitä, mitä ryhmissä tehdään ja mitkä aiheet ovat ajankohtaisia.

Lisätietoja tiedekunnan tutkimustoiminnasta saat myös tiedekunnan verkkosivuilta.