Kuvituskuva

Ajankohtaista EDUssa

Ota selvää, mitä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tutkimusryhmissä tapahtuu!

EDUKNOW - Knowledge, Power, and Politics in Education

EduLit Tulevaisuuden tekstitaidot -tutkimusryhmä

EquJust Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus aikuis-, ammatti- ja akateemisessa kasvatuksessa

HET Korkeakoulutus muutoksessa

OPPI Oppiminen ja kehitys peruskoulussa

PGL Ammatillinen kasvu ja oppiminen

POISED Political philosophies and sociologies of education

REAL Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmä

RESET Research Engagement for Sustainable and Equitable Transformations

SMD Subject-Matter Didactics Research Group - Ainedidaktinen tutkimusryhmä