7.3-16.5.2023 Intersektionaalisuus käytäntöinä -kurssi (”Intersectionality as Praxis” course)

Intersektionaalisuus käytäntöinä -luentokurssi tiistaisin klo 10-12 (7.3.-16.5.2023)
(Finnish-language course on ”Intersectionality as Praxis”, more information below in Finnish)

Opettajat: Katri Otonkorpi-Lehtoranta ja Anna Rastas, lisäksi vierailijaluennoitsijoita

Toteutus on osa seuraavia opintojaksoja: YKT.231 (Valta, rakenteet ja eriarvoisuus eli aineopintoja)

Normaali ilmoittautuminen (on jo alkanut, kurssi täyttyy nopeasti)

Kurssilla perehdytään intersektionaalisuuteen käytäntöinä niin tutkimuksessa kuin palvelujen tuottamisessa ja poliittisessa päätöksenteossa. Erilaisten marginalisoitujen ryhmien asemaan ja marginalisoitumista tuottavien asioiden yhteisvaikutuksiin paneudutaan paitsi tutkimuskirjallisuuden avulla myös vierailijaluentojen ja erilaisten oppimistehtävien myötä. Kurssin lähtökohtana on monitieteisyys, mutta painopiste on yhteiskuntatieteissä.