Suomeksi

Intersektionaalisuus tutkimuksessa -verkosto (InReNet) on Tampereen yliopistossa työskentelevien eri tieteenaloja edustavien tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteistyö- ja toimintafoorumi. Tavoitteemme on tutkia ja kehittää intersektionaalisuutta teoreettisena lähestymistapana ja tutkimuskäytöntöinä sekä edistää tutkijoiden ja erilaisten marginalisoitujen yhteisöjen ja niitä edustavien toimijoiden yhteistyötä.

Meistä

Intersektionalisuus tutkimuksessa -verkosto (InReNet) on Tampereen yliopistossa työskentelevien tutkijoiden ja opiskelijoiden monitieteinen toimintafoorumi. Tutkimme ja kehitämme intersektionaalisuutta teoreettisena lähestymistapana ja tutkimuskäytäntöinä, joilla on vahva yhteys marginalisoitujen ryhmien aktivismiin sekä yhdenvertaisuustyöhön viranomais- ja järjestötyön kentillä.

Intersektionaalisuuden käsitteellä viittaamme erilaisten sosiaalisten asemoitumisten merkitysten – erityisesti marginalisoitujen ryhmien aseman – tunnistamiseen sekä sellaisen rakenteellisen epätasa-arvon purkamiseen, jonka keskiössä ovat sosiaalisten asemoitumisten ja niihin kiinnittyvien identiteettien merkitykset ja yhteisvaikutukset.

Haluamme kehittää intersektionaalisuutta koskevia teoriakeskusteluja, myös kriittisistä näkökulmista, ja edistää tutkimuskäytäntöjä, joissa otetaan huomioon sosiaalisten asemoitumisen merkitykset ja yhteisvaikutukset. Katsomme, että tutkimuksen kehittäminen edellyttää dialogia ja yhteistyötä myös marginalisoitujen ryhmien ja heitä edustavien toimijoiden kanssa. Meillä on laajat tutkijaverkostot paitsi Suomessa myös kansainvälisesti. Halumme lisätä ja kehittää kansainvälistä yhteistyötä ja laajentaa sitä myös ns. globaaliin etelään.

Järjestämme monitieteisiä seminaareja, kursseja, lukupiirejä sekä työpajoja tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille. Verkostomme tutkijoiden julkaisuhankkeisiin on sisältynyt yhteistyötä myös erilaisten marginalisoitujen yhteisöjen kanssa. Toiminnastamme löydät lisää tietoa News and Events sekä Research and projects -sivuilta.

Verkostoa johtavat Anna Rastas ja Iida Pöllänen