KCRED - tutkimme, opetamme, vaikutamme.

Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus tutkii ja kehittää kiinteistökehittämisen arvonluonnin malleja ja ilmiöitä sekä niihin liittyviä sosioteknisiä muutoksia kiinteistö- ja rakennusalan institutionaalisessa toimintaympäristössä.

Tuotamme uutta tutkittua tietoa alalle ja suuntaamme kiinteistökehittämisen opetusta uusimman tutkimustiedon pohjalta. Tavoitteenamme on kehittää kestäviä ratkaisuja kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuuden haasteisiin ja edistää alan arvonluonnin mallien kehittymistä.

KCRED Strategia 2017–2025

Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus on tulevaisuuteen suuntautunut tutkimusyksikkö, jonka tutkimusstrategia keskittyy kiinteistökehittämisen arvonluonnin ilmiöiden tutkimukseen. Osaamiskeskuksen toiminta perustuu Triple Helix -malliin ja koostuu kolmesta osa-alueesta: tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Näiden pohjalta muodostuu kestävä toimintamalli, jonka avulla teemme koko yhteiskuntaa hyödyttävää tieteellistä tutkimusta tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.