Tietoiskut jatkuvat

Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen kanssa yhteistyössä järjestävät tietoiskut jatkuvat. Teamsissa järjestettävät webinaarit ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

Menneet tietoiskut:

  • 1.9. Keskustelua kehitysvammaisuus-käsitteestä. Kokemusasiantuntijat Keijo ja Roosa sekä Professorit Raija ja Elina.
  • 29.9. Keskustelu kehitysvammaisuus-käsitteestä jatkuu. Keskustelemassa Stina Ojala, Irene Rämä ja Elina Kontu.
  • 27.10. Elina Kontu puhuu PDA:sta (pathological demand avoidance). PDA on autismikirjon alatyyppi, johon liittyy vaatimusten välttelyä. Joustava ja dynaaminen ohjaaminen auttaa kohtamaan henkilöä, jolla on tarve vastustaa ja kontrolloida toisia.
  • 24.11. Tuntoaisti, haptiikka ja kosketusviestit asiakaskohtaamisissa (Riitta Lahtinen, KT)