Julkaisut

Ilomäki, Sakari, Ruusuvuori, Johanna, Laitinen, Jaana (2021). Effects of Transmission Delay on Client Participation in Video-Mediated Group Health Counseling. Article accepted by Sage Journals in Qualitative Health Research.

Logren, Aija, Ruusuvuori, Johanna, Laitinen, Jaana (2019). Peer responses to self-disclosures in group counseling. Article accepted by De Gruyter publisher in Text & Talk in volume 39, issue 5 on September 2019.

Tiitinen, Sanni, Weiste, Elina, Ruusuvuori, Johanna & Laitinen, Jaana (2018) Ryhmäohjauksen vuorovaikutusmekanismit vertaistuen kokemusten taustalla. Psykologia 53(05-06), 328-363.

Tiitinen, Sanni, Weiste, Elina, Vehviläinen, Sanna, Ruusuvuori, Johanna, Lusa, Sirpa, Laitinen, Jaana (2018) Reflektoinnin välttämistä ja vertaistukea. Tarinoiden tehtävät palo- ja pelastusalan lähijohtajien ryhmäohjauksessa. Aikuiskasvatus 38(3), 208-222.

Seppälä T., Hankonen N., Korkiakangas E., Ruusuvuori J. & Laitinen J. (2018). National policies for the promotion of physical activity and healthy nutrition in the workplace context: a behaviour change wheel guided content analysis of policy papers in Finland. BMC Public Health.

Logren Aija, Ruusuvuori Johanna, Laitinen Jaana. (2017). Group members’ questions shape participation in health counselling and health education. Patient Education and Counseling 100 (10), 1828-1841.

Logren Aija, Ruusuvuori Johanna, Laitinen Jaana. (2017). Self-reflective talk in group counselling. Discourse Studies 19 (4), 422-440.