OHJAUSTYÖN AMMATTILAISILLE

Analysoimme aitoja ohjaustilanteita, joissa tavoitellaan terveellisten elintapojen ja työkyvyn
tukemista. Näin tuotamme tietoa ja työvälineitä ohjaustyötä tekeville terveyden edistämisen
ammattilaisille.

Muutoksen tukena – työvälineitä ohjaukseen

LAAJALLE YLEISÖLLE

Olemme mukana kehittämässä mikroyrittäjille suunnattua Palaudu-mobiilisovellusta. Tuomme
sovelluksen kehittämiseen sosiaalipsykologista ja käyttäytymistieteellistä näkökulmaa.

Lue lisää

PÄÄTTÄJILLE

Miten terveyttä edistetään työpaikoilla? Ja miten edistää sitä paremmin jatkossa? Tuotamme
ohjeita työntekijöiden terveellisten elintapojen edistämiseen työpaikoille mm. politiikkapapereiden
analyysin pohjalta.

Lue lisää blogikirjoituksestamme

AKATEEMISELLE YLEISÖLLE

Analysoimme ryhmämuotoista elintapa- ja työnohjausta keskustelunanalyyttisesta näkökulmasta.
Aineistoina käytämme videonauhoituksia aidoista ohjaustilanteista.

Tutustu tieteellisiin julkaisuihimme

Promo@Work Konsortio

Olemme osa Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa “Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoille” Promo@Work – konsortiohanketta. Hankkeessa tuotetaan tietoa vaikuttavista terveyden edistämisen menetelmistä ja sovelletaan sitä käytäntöön muun muassa mobiilisovelluksen avulla. Monitieteinen konsortiomme yhdistää asiantuntemusta usealta eri tieteenalalta saadakseen aikaan yhteiskunnallista ja taloudellista vaikuttavuutta.

Lue lisää hankkeesta Työterveyslaitoksen sivulta