Ohjausvuorovaikutuksen erikoisnumero julkaistu Psykologia-lehdessä

Toimitimme ohjausvuorovaikutusta käsittelevän erikoisnumeron Psykologia-lehteen.

Erikoisnumero käsittelee vuorovaikutusta monenlaisissa ohjauksen konteksteissa terveydenhuollosta erityyppisiin kuntoutuksen ja työnohjauksen tilanteisiin. Ohjauksen vaikuttavuuden kannalta on oleellista, miten ohjausta toteutetaan. Erikoisnumeron artikkeleissa tarkastellaan, miten ohjaajat pyrkivät vuorovaikutuksen keinoin vaikuttamaan ohjattavan asiakkaan toimintaan, terveyskäyttäytymiseen tai hyvinvointiin, ja minkälaisin keinoin asiakkaat osallistuvat ohjauskeskusteluihin. Ohjaustilanteissa osapuolet orientoituvat tiettyihin rooleja ja toimintatapoja koskeviin odotuksiin, jotka voivat esimerkiksi rajoittaa keskusteluun osallistumista ja mahdollisuuksia nostaa keskustelun kohteeksi asiakkaalle tärkeitä asioita. Ei ole itsestään selvää, että asiakkaat osallistuisivat aktiivisesti keskusteluun, mikä tuottaa monenlaisia haasteita ohjaajan ratkottavaksi. Eräs ohjaustilanteen keskeisiä prosesseja on keskustelun kohteena olevan asian ja sitä koskevien vastuiden määritteleminen, mikä tapahtuu joskus monimutkaistenkin neuvottelujen kautta. Artikkeleissa tarkastellaan myös keskustelua rajoittavia tai sen kulkua hankaloittavia tekijöitä, jotka saattavat osaltaan vaikuttaa tavoitteena olevan yhteisymmärryksen, yhteisen tavoitteen tai päätöksen saavuttamiseen.

Teemanumeron toimittajina Aija Logren, Sanni Tiitinen ja Elina Weiste.