Company Forum on Operations and Supply Chain Management 12.5.

Tampereen yliopiston tuotannon ja toimitusketjun johtamisen yritystapaaminen

Tervetuloa Tampereen yliopistoon Hervannan kampukselle kuulemaan ajankohtaisista tuotannon ja toimitusketjun johtamiseen liittyvistä tutkimus- ja kehitysteemoista. Kerromme tutkimuksen uusimmista virtauksista ja esimerkkejä yritysten kanssa tehtävistä tutkimuksista ja niiden tuloksista. Pääset keskustelemaan muiden yritysten edustajien kanssa yhteisistä haasteista ja niiden ratkaisuista. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus keskustella yhteistyöstä yliopiston ja yritysten välillä harjoitus- ja opinnäytetöinä sekä yhteisinä tutkimus- ja kehitysprojekteina.

Tilaisuuden järjestävät Tuotantotalouden yksikön Operations and Supply Chain Group –tutkimusryhmän professorit Jussi Heikkilä, Aki Jääskeläinen and Mohammad Moshtari. Tilaisuus muodostuu yliopiston ja yritysten edustajien esityksistä ja keskustelusta.

Tilaisuudessa keskitytään seuraaviin teemoihin:

  • Toimitusketjun resilienssi, globaalien kriisien vaikutukset suomalaisiin yrityksiin
  • Tekoäly hankinnassa ja toimitusketjun hallinnassa

 

Sisältö tarkentuu vielä lähempänä tilaisuutta.

Aika: torstai 12.5. klo 13:00 – 16:00, ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Paikka: Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen Festia FA128 Kappelisali. Tilaisuus on maksuton, voit jakaa kutsua vapaasti eteenpäin kollegoille, jotka työskentelevät yllä mainittujen teemojen parissa.

 

Tampere University Company Forum on Operations and Supply Chain Management

Welcome to Tampere University (TAU) Hervanta campus to share newest thoughts and best practices on operations and supply chain management and related research and development. You will get insights about the recent research findings conducted by researchers at Tampere University, and exchange best practices and knowledge with other participants on the current development challenges in industry. Collaboration opportunities will also be discussed, e.g. in the form of student assignments, theses and joint research and development projects between Tampere University and companies.

The event is organized by the Operations and Supply Chain Research Group, and its professors Jussi Heikkilä, Aki Jääskeläinen and Mohammad Moshtari from the IEM Unit of TAU. The program includes presentations and discussion by researchers and company representatives.

The event will focus on the following themes:

  • Supply chain resilience, impacts of global crises on Finnish companies
  • Artificial Intelligence in purchasing and supply management

 

Program will be further specified closer to the event.

Time: Thursday 12.5. at 13:00 – 16:00, please register through this link.

 

Place: TAU Hervanta campus Festia FA128 Kappelisali, Tampere. The event is free of charge. Please feel free to forward this invitation to colleagues working with the above-mentioned themes.

 

Tervetuloa / welcome

Jussi Heikkilä, Aki Jääskeläinen and Mohammad Moshtari

Unit of Industrial Engineering and Management

Tampere University