Palolaboratorio on asiantuntijaorganisaatio, jonka testaustoiminta on puolueetonta, riippumatonta ja luottamuksellista. Tarjoamme asiakkaan tarpeiden mukaan joko tuotekehitystä tukevia paloteknisiä testejä ja selvityksiä tai akkreditoitua testausta.

Testauksessa käytetään kombiuunia, jossa voidaan koestaa sekä pysty- että vaakarakenteita, vaakarakenteita myös kuormitettuna. Käytössä on myös pienempi sähköuuni materiaalien testaukseen.

Akkreditointi osoittaa pätevyytemme testauslaboratoriona kansainvälisesti sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Akkreditoitujen testien tulokset todistavat materiaalien ja tuotteiden paloturvallisuuden viranomaisten, markkinoiden tai käyttäjien vaatimalla tavalla ja niiden perusteella voidaan myöntää ja ylläpitää hyväksyntöjä ja sertifikaatteja. Testitulosten perusteella voimme myös antaa standardin EN 13501-2 mukaisia luokitusraportteja tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.
Testaustoiminnassamme noudatetaan standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaista laatujärjestelmää ja testauksessa käytetään EN-standardien mukaisia koemenetelmiä.

Tällä hetkellä akkreditoidut pätevyysalueemme ovat seuraavat:

Testattava materiaali/tuote Testityyppi, mittausalue Testausmenetelmä
Rakennusosat: seinät Ei-kantavat rakenteet, seinät EN 1364-1
Lisävaatimukset ja -menetelmät EN 1363-2
Palonkestävyys 10…240 min EN 1363-1
Palonkestävyys. Yleiset vaatimukset EN 1363-1
Ovet, luukut ja avattavat ikkunat Palonkestävyys 15…120 min EN 1634-1
EXAP, Yleiset vaatimukset EN 15269-1
EXAP, Saranoilla varustetut teräsovet EN 15269-2
EXAP, Saranoilla varustetut puuovet EN 15269-3
EXAP, Saranoilla varustetut metallipuitteiset lasiovet ja avattavat ikkunat EN 15269-5
Paloluokitus: rakennusosat, ovet ja luukut, lasirakenteet Palonkestävyyskokeiden tuloksiin perustuva luokitus lukuun ottamatta ilmanvaihtolaitteita EN 13501-2

Pätevyysalueemme löytyvät myös kansallisen akkreditointielimen FINASin verkkosivuilta www.finas.fi. FINAS-numeromme on T300. Akkreditoitu testaustoimintamme kuuluu kansainvälisen ILAC-MRA -sopimuksen piiriin ja olemme palolaboratoriojärjestö EGOLFin jäsen.