Publications

Publications 2020

Professional Growth and Workplace Learning.

Pylväs, L., Li, J., & Nokelainen, P. Submitted to Springer Series on Professional and Practice-based Learning.

Government Workers’ Stories about Professional Development and Learning in a Digitalized Working Life.

Wallin, A., Pylväs, L., & Nokelainen, P. Submitted to Vocations and Learning.

Evaluating the applicability of approaches to teaching inventory (ATI) in higher engineering education research and development.

Naukkarinen, J. & Niiranen, S. Frontiers in education conference (FIE), Uppsala.

Publications 2019

Practical Approaches to Increase Girls' Interest in Technology Education

Niiranen, S. In P. J. Williams & D. Barlex (Eds.), Explorations in Technology Education Research. Helping Teachers Develop Research Informed Practice (pp. 211-222). Singapore: Springer.

What contributes to individual innovativeness? A multilevel perspective.

Aldahdouh, T. Z., Korhonen, V., & Nokelainen, P. International Journal of Innovation Studies, 3(2), 23-39.

Informal Workplace Learning - Turning the Workplace Into a Learning Site.

Rintala, H., Nokelainen, P., & Pylväs, L. In S. McGrath, J. Papier, M. Mulder, & R. Stuart (Eds.), International Handbook of Education for the Changing World of Work. Cham: Springer.

How experienced professionals develop their expertise in work-based higher education: a literature review.

Wallin, A., Nokelainen, P., & Mikkonen, S. Higher Education, 77(2), 359–378.

Publications 2018

Global Competence: Towards Intercultural Competence

Pylväs, L. International Handbook of Education for the Changing World of Work. Cham: Springer.

Informal workplace learning – turning the workplace into a learning site

Rintala, H., Nokelainen, P., & Pylväs, L. International Handbook of Education for the Changing World of Work. Cham: Springer.

Ammatillisten opettajien näkemyksiä opettajan työssä tarvittavasta kompetenssista ja työelämäyhteistyöstä

Lehtonen, E., Rintala, H., Pylväs, L., & Nokelainen, P. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(4), 10–26.

Apprentices’ Adaption and Innovation Styles in relation to Dimensions of Workplaces as Learning Environments

Nokelainen, P., Rintala, H., & Pylväs, L. In Moreno Herrera, L., Teräs, M., & Gougoulakis, P. (Eds.), Emerging issues in vocational education & training: Voices from cross-national research (pp. 370–388). Stockholm: Stockholm University Press.

Publications 2017

Otos iloa – Lasten kokemuksia iloa tuottavasta oppimisympäristöstä

Huhtamäki, E., Holma, H., Nokelainen, P., & Kumpulainen, K. Kasvatus, 48(4), 336-352.

How does an organisation’s culture relate to professional growth?

Aldahdouh, T., Korhonen, V., & Nokelainen, P. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(1), 9-30.

Mind or machine? Opportunities and limits of automation.

Nokelainen, P., Nevalainen, T., & Niemi, K. In C. Harteis (Ed.), The impact of digitization in the workplace: An educational view (pp. 13-24). Cham: Springer.

Ajankohtaista ammattikasvatuksessa

Nokelainen, P., & Rintala, H. (2017). Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(1), 4-8.

WorldSkills achievers’ and their co-workers’ and employers’ perceptions of vocational expertise and school-to-work pathways

Pylväs, L., & Nokelainen, P. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 4(2), 95-116.

Finnish WorldSkills achievers’ vocational talent development and school-to-work pathways

Pylväs, L., & Nokelainen, P. The International Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET), 4(2), 95–116.

Integration for holistic development of apprentices’ competences in Finland

Pylväs, L., Rintala, H., & Nokelainen, P. In S. Choy, G-B. Warvik, V. Lindberg, & I. Berglund (Eds.), Integration of vocational education and training experiences: Purposes, practices and principles. Springer Singapore.

Katsaus oppisopimuskoulutukseen instituutiona Saksassa, Englannissa ja Suomessa

Rintala H., Nokelainen P., & Pylväs L. Kasvatus 48(2), 128-140.

Oppisopimusopiskelijan osallisuus työyhteisössä

Rintala, H., Pylväs, L., & Nokelainen, P. In A. Toom, M. Rautiainen, & J. Tähtinen (Eds.), Toiveet ja todellisuus. Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa (pp. 317-334). Suomen kasvatustieteellinen seura.

Relationships among Civil Engineering Students’ Approaches to Learning, Perceptions of the Teaching-Learning Environment, and Study Success

Salmisto, A., Postareff, L., & Nokelainen, P. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 143(4).

Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa

Tengvall, M., Kaarakka, T., Ali-Löytty, S., & Nokelainen, P. In Proceedings of the annual FMSERA symposium 2016 (pp. 76-87).

Eläytymismenetelmä 2017: Perusteema ja 11 muunnelmaa.

Eskola, J., Mäenpää, T. & Wallin, A. (eds.). Tampere: Tampere University Press.

Tiedettä tarinoista: Eläytymismenetelmän käyttö ja soveltaminen.

Eskola, J., Virtanen, S. & Wallin, A. In R. Valli (ed.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1: Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 63–77.

Publications 2016

Self-regulation and competence in work-based learning

Nokelainen, P., Kaisvuo, H., & Pylväs, L. In M. Mulder (Ed.), Competence-based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education: Bridging the Worlds of Work and Education (pp. 775-793). Cham: Springer.

Exploring students’ approaches to learning with nominal discrete Bayesian methods

Postareff, L., Nokelainen, P., & Lindblom-Ylänne, S. Manuscript under preparation.

Relations between civil engineering students’ approaches to learning, perceptions of the development of professional skills and perceived workload

Salmisto, A., Postareff, L., & Nokelainen, P. In Proceedings of the 44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education SEFI2016, September 2016, Tampere, Finland.

Female technology education teachers’ experiences of Finnish craft education

Niiranen, S., & Hilmola, A. Design & Technology Education: An International Journal, 21(2), 41-48.

Publications 2015

The student-customer orientation questionnaire (SCOQ): application of customer metaphor to higher education

Koris, R., & Nokelainen, P. International Journal of Educational Management, 29(1), 115-138.

Investigation of the Impact of Polytechnic Teachers Living Abroad Experience on Their Self-assessed Cultural Intelligence and its Perceived Importance on Teacher’s Work

Laitinen, E., Nokelainen, P., & Pylväs, L. Ammattikasvatuksen aikakauskirja [Journal of Professional and Vocational Education], 17(2), 61-81.

The Role of Natural Abilities, Intrinsic Characteristics, and Extrinsic Conditions in Air Traffic Controllers’ Vocational Development

Pylväs, L., Nokelainen, P., & Roisko, H. Journal of Workplace Learning, 27(3), 241-263.

Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta edistävät ja estävät tekijät [Promoting and hindering factors of workplace learning and guidance]

Rintala, H., Mikkonen, S., Pylväs, L., Nokelainen, P., & Postareff, L. Ammattikasvatuksen aikakauskirja [Journal of Professional and Vocational Education], 17(4),9–21.

Knowledge creation and innovation in civil engineering course for the first-year university students

Salmisto, A., & Nokelainen, P. European Journal of Engineering Education, 40(5), 506-521.

Women in technology-oriented fields

Niiranen, S., & Niiranen, S. T. Australasian Journal of Technology Education, 2.

Gender-based motivational differences in technology education

Niiranen (neé Virtanen), S., Räikkönen, E., & Ikonen, P. International Journal of Technology and Design Education, 25(2), 197–211.