TaSTI on Tampereen yliopiston Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus

Keskuksessa tutkitaan tietoa, tiedettä, teknologiaa ja innovaatioita nyky-yhteiskuntien keskeisinä prosesseina ja rakenteina

Uutiset ja tapahtumat