Esittely

Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskuksen tutkimusta yhdistää kiinnostus tiedon luomisen ja hyödyntämisen prosesseihin sekä rakenteisiin.

Historia

Tampereen yliopistossa on ollut tieteentutkimusta vähintään vuodesta 1990, jolloin perustettiin tieteentutkimuksen yksikkö. TaSTI muodostettiin vuonna 2002 kahdesta erillisestä tutkimusryhmästä: Yhteiskuntatutkimuksen instituutin Tieteentutkimuksen yksiköstä ja Työelämän tutkimuskeskuksen Innovaatiojärjestelmien ja organisatorisen oppimisen yksiköstä (per. 1996). Kahden tutkimusryhmän yhdistäminen perustui pitkälle yhteistyölle ja tutkimusteemojen yhtäläisyydelle.

Vuonna 2011 Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteelliselle alalle perustettiin TaSTI, Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus. Tutkimusryhmä TCuPS ja tutkimusprojektit INGA ja Taloustieteellinen tieto yhdistettiin TaSTIin. Ne toivat uusia lähestymistapoja tiedon politiikkaan, episteemiseen hallintaan ja arkipäivän teknologiaan. Myöhemmin myös Knowbod ja Workbod -tutkimushankkeet yhdistettiin TaSTIin, mikä vahvisti teknologiantutkimusta yksikössä.

Tutkimusteemat

TaSTIn tutkimusteemoja ovat:

  • Tutkimustoiminnan muodot ja käytännöt eri tieteenaloilla
  • Akateeminen työ ja urat
  • Kiistellyt tiedon ja osallistumisen muodot
  • Osallistavat innovaatiot ja kestävä innovaatiopolitiikka
  • Episteeminen hallinta