Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus 

Koulutuksen suoritettuaan työterveyshuollon erikoislääkäri

  • tuntee työn ja terveyden yhteydet ja osaa toimia työn terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja työhön liittyvien voimavarojen edistämiseksi yksilöiden, työpaikkojen ja moniammatillisen työterveystiimin kanssa
  • osaa arvioida ja tukea työkykyä yhteistyössä työpaikan, terveydenhuollon, kuntoutuspalveluiden, sosiaalivakuutusjärjestelmän ja työvoimahallinnon kanssa
  • kykenee työterveysyhteistyössä asettamaan toiminnalle tavoitteita, perustelemaan tarpeellisia toimenpiteitä ja arvioimaan niiden vaikuttavuutta yhdessä asiakkaiden kanssa.

Lisätietoa: 

Erikoislääkärikoulutus

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto

Lisätietoja

kliininen opettaja Virpi Liukkonen

virpi.liukkonen @tuni.fi

Vastuuhenkilö

työterveyshuollon ja työlääketieteen professori Riitta Sauni

riitta.sauni @tuni.fi