Tutkimuskeskus Taru tutkii yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä sekä analysoi niiden historiaa ja muutossuuntia viestinnän, median ja taiteen näkökulmista kehittäen ilmiöalueen teoriaa, metodologiaa ja käytäntöjä.

Tarussa tehty tutkimus kuuluu ihmistieteiden alaan ja edustaa kriittistä, monitieteistä ja tieteidenvälistä näkemystä ihmisen viestinnällisestä toiminnasta. Tutkimukset sijoittuvat pääosin seuraaville aloille: informaatio-, peli- ja mediatutkimus sekä journalismin, viestinnän, visuaalisuuden ja esiintyvien taiteiden tutkimus.

 

Uutiset ja tapahtumat